Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Combinatie Jeugdzorg

11-08-2020

Voorkomen is beter dan genezen…

Preventief handelen om voorbereid te zijn op crisissituaties

Met de komst van corona en alle bijbehorende maatregelen kregen zorgorganisaties afgelopen tijd te maken met een uitdagende situatie. Ze worstelden met de maatregelen die soms lastig te combineren waren met het geven van de beste zorg aan hun cliënten. Jongeren in de jeugdzorg zijn in een periode als deze extra kwetsbaar. Organisaties moesten voorbereid zijn op opvang van extra kinderen door mogelijke crisissituaties in gezinnen in coronatijd.

Preventief handelen door Combinatie Jeugdzorg
Combinatie Jeugdzorg gaf het mooie voorbeeld van preventief handelen om problemen te voorkomen. Zij besloten na het ingaan van de beperkende maatregelen om Careflex in te schakelen. Met deze inzet waren ze erop voorbereid om een crisisgroep te openen voor directe opvang van kinderen uit kritieke gezinssituaties, zodra dit nodig zou zijn. Doordat jongeren niet meer naar school konden, verbleven zij hele dagen op de behandelgroepen en moest de personele bezetting overdag verdubbelen. Het inwerken van de Careflex medewerkers op de behandelgroepen had als bijkomend voordeel dat de druk op de dagelijkse begeleiding werd verlicht en ook dat mogelijke uitval van begeleiders door Corona meteen kon worden opgevangen. De reden van de inzet van Careflex was dus niet zozeer een specifiek ‘probleem’. Het was een voorzorgmaatregel om de zorg te waarborgen én werkdruk te verlagen.

Focus op structuur
Na snel schakelen tussen het management en de planning van Combinatie Jeugdzorg en Careflex, is een team van kundige en enthousiaste Careflexers samengesteld. Terwijl zij ingewerkt werden om een crisisgroep te openen zodra dit nodig zou zijn, hebben ze de afgelopen twee maanden de medewerkers in de behandelgroepen van Combinatie Jeugdzorg ondersteund. De focus lag daarbij op het zo goed mogelijk inrichten van de dagen van de kinderen en jongeren. Zij hebben juist in een situatie als deze extra houvast en structuur nodig. Daar hebben de teams samen voor gezorgd. Het openen van een crisisgroep bleek uiteindelijk niet nodig en daar zijn alle partijen blij mee.

“Wij wilden als organisatie voorbereid zijn op het opvangen van extra kinderen en jongeren in crisissituatie thuis in coronatijd. De preventieve inzet van de begeleiders van Careflex zorgde ervoor dat wij hierin snel zouden kunnen handelen en gaf daarnaast verlichting op de dagelijkse werkdruk bij onze eigen mensen. Dat was heel prettig.” Ron Joosten, manager Dag- en nachtbehandeling bij Combinatie Jeugdzorg

Het enige wat telt is het waarborgen van de best mogelijke zorg
Toen de maatregelen zijn versoepeld en de jongeren weer naar school mochten, is de ondersteuning door Careflex gestopt en de zorg weer volledig in handen van de medewerkers van Combinatie Jeugdzorg gekomen. Er wordt teruggekeken op een heel prettige samenwerking met korte lijnen vanuit management en sterk onderling vertrouwen tussen de begeleiders van Careflex en Combinatie Jeugdzorg op de groepen. Een samenwerking als deze laat zien dat preventief handelen echt loont en organisaties zo de continuïteit van de best mogelijke zorg kunnen waarborgen. En dat is in de zorg uiteindelijk het enige wat telt…

Meer weten over Combinatie Jeugdzorg? www.combinatiejeugdzorg.nl

Omgaan met escalaties in de complexe zorg: training en steun van je coach

Hoe ondersteunen we Careflexers bij het omgaan met escalaties? We vertellen je over onze trainingsweek, hoe zorgmanager Lyzanne haar medewerkers coacht rond escalaties en hoe onze medewerkers met een escalatie omgaan zodat ze hiervan kunnen leren.

Onze BBL-opleiding is wederom SBB erkend!

We mogen in onze handen klappen, want Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) geeft aan dat Careflex nog steeds een erkend leerbedrijf is. Dit betekent dat we nog steeds een leerbedrijf kunnen zijn voor mbo-zorgopleidingen. Lees meer!

De vrijheid van Careflex, begeleider Güliz Bircan-Karayel deelt haar ervaring

Güliz Bircan-Karayel werkt al een paar jaar met veel enthousiasme bij Careflex. Ze vertelt over de rust en vrijheid die het haar geeft, een bijzondere ervaring met een cliënt en hoe ze ontdekte dat ze een zorgmens is.