cd

Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Careflex en Advizo bundelen de krachten

22-09-2021

In de afgelopen maanden hebben Advizo en Careflex met elkaar gesproken over mogelijke vergaande samenwerking. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een bundeling van onze krachten. Graag vertellen we je meer over de motivatie en het perspectief van deze samenwerking.

Advizo
Advizo draagt als zorgpartner bij aan de stabiliteit binnen de jeugdzorg. Hiervoor gaan we lange termijnrelaties aan met opdrachtgevers, waaronder diverse gecertificeerde instellingen, om tegelijkertijd kennis, kunde en ervaring toe te voegen aan de sector. Goed werkgeverschap, begeleiding en ontwikkeling zijn hierin belangrijke onderdelen. Dit maakt Advizo een graag geziene partner die bijdraagt aan de stabiliteit van het personeelsbestand, onder andere door de sterke focus op de overname van medewerkers door opdrachtgevers.

Careflex
Careflex is een zorg- en dienstverlener alsook opleider op het gebied van de complexe zorg binnen de care in zowel de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg als ggz. Vanuit de visie op goede zorg, werken ze vanuit de kernwaarden gastvrij, kundig, en authentiek en zien we goed werkgeverschap als de sleutel tot goede zorgverlening.

Motivatie
Uit de gesprekken bleek dat beide partijen dezelfde motivatie hebben om vanuit goed werkgeverschap de zorg elke dag een beetje mooier, beter en leuker te maken. Dit uit zich in goede arbeidsvoorwaarden zoals de zekerheid van een vast dienstverband, goede coaching, begeleiding en continue trainen en opleiden. Waarbij niet alleen goede zorg gewaarborgd wordt, maar er actief wordt gezocht naar en wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen in de zorg.

Careflex is enthousiast geraakt over de goede en leidende positie die Advizo heeft opgebouwd binnen de Jeugdzorg. Careflex en Advizo hebben dan ook beiden de ambitie om inhoudelijk iets toe te voegen aan de zorg (care) in Nederland. Door de bundeling van de jeugdzorgexpertise van de professionals van Advizo en de gedragsexpertise van Careflex, denken we gezinnen en jeugdigen van nog betere zorg te kunnen voorzien. Gezamenlijk kunnen we de continuïteit en kwaliteit van zorg voor cliënten (en samenwerkingspartners) nog beter garanderen.

Advizo heeft een goede historie ten aanzien van het bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het potentieel in de (jeugd)zorg en door de beoogde krachtenbundeling kan Careflex direct profiteren van alle kennis en kwaliteiten van Advizo. Advizo kan de markt daarentegen nog beter bedienen, er kan gebruikt worden gemaakt van de professionele bedrijfsstructuur en faciliteiten van Careflex  en er ontstaan meer doorstroom- en doorgroeimogelijkheden voor de medewerkers.

Wij kijken er naar uit om gezamenlijk onze zorg- en dienstverlening verder te blijven ontwikkelen. Bij vragen of opmerkingen kan er uiteraard altijd met één van ons contact worden opgenomen.

De BBL-opleiding is een sprong in het diepe, maar wel een leuke!

Sander Baijens Bertens is in oktober begonnen met onze BBL-opleiding Sociaal Werk niveau 4. Samen met de andere lerende medewerkers van zijn klas behoort hij tot alweer de tweede lichting. We horen Sander uit over zijn ambities om de BBL-opleiding te doen, hoe hij het afgelopen half jaar heeft ervaren én hoe hij kijkt naar de toekomst.

Careflex start met een coachtraject voor medewerkers 

We zetten in op de blijvende ontwikkeling van onze medewerker. Daarom startten we vorig jaar met een coachtraject. De eerste groep heeft de vierdaagse training zojuist afgerond. Lees meer over wat ze geleerd hebben en hoe ze hun nieuwe kennis en vaardigheden inzetten op de werkvloer.

Wij zijn authentiek, gastvrij en kundig, maar wat betekent dat eigenlijk?

Authentiek, kundig en gastvrij, daar staan we bij Careflex voor. Kernwaarden zijn er niet alleen om te benoemen, maar om te verweven in je organisatie. Vandaag nemen we je mee in de visie achter onze kernwaarden, hoe we medewerkers hierin meenemen én hoe zij hieraan invulling geven in het werk dat ze doen in de zorg.