Zorgprofessionals

Careflex Zorgprofessionals is als externe partner al jaren specialist in ambulante jeugdhulpverlening en de zorginhoudelijke en organisatorische leiding van residentiële zorg. We zetten dagelijks ons beste beentje voor om de kwaliteit van zorg voor de cliënten te blijven verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat voor iedere (soms uitzichtloze) situatie een oplossing is en redeneren daarbij vanuit de oorsprong van de ontstane problemen.

neem contact met ons op

Beter en leuker als nieuwe norm

Bij Careflex Zorgprofessionals vinden we dat we het aan onszelf verplicht zijn om het leven van onze cliënten iedere dag een beetje beter en leuker te maken. In alles wat we doen klinkt deze intentie door. Vanzelfsprekend is er soms een acute crisissituatie waar direct op moet worden geacteerd. De continuïteit van zorg voor cliënten staat altijd voorop. We ondersteunen onze zorgpartners dan ook door onze specialisten (ambulant jeugd- en gezinsprofessionals, gedragsdeskundigen, teamleiders) voor zo lang als nodig in te zetten. We gaan samen op zoek naar de onderliggende oorzaak en beoordelen welke duurzame aanpak hier het best bij past.

Samen 100 procent

Elke dag weer de best mogelijke zorg leveren, dat kan en doe je niet alleen. Zorgprofessionals komen in aanraking met confronterende en heftige situaties. Het is niet altijd eenvoudig om elke dag het optimale uit jezelf te halen, te beschikken over een aanstekelijke energie en anderen lucht te geven. Doordat wij onze professionals bijstaan en coachen, zijn wij de betrouwbare ander voor hen en zijn zij in staat om zichzelf steeds weer naar een nog hoger niveau te tillen. Op deze wijze denken wij dat we onze zorgpartners optimaal ondersteunen, juist op het moment wanneer zij even niet alles kunnen geven. Samen zorgen wij ervoor dat we de cliënt van de best mogelijke zorg of ondersteuning voorzien. Samen 100 procent.

Innovatie voor de cliënt

Innovatie in de zorg moet wat ons betreft altijd in het teken staan van een verbetering van het leven van de cliënt. In de zorg wordt veel geïnnoveerd, maar nog te vaak wordt daarin voorbij gegaan aan de meerwaarde voor de cliënt. Wij stellen daarom bij elke ontwikkeling de simpele vraag “Wat heeft de cliënt eraan?” Samen met onze partners brainstormen we graag over innovatie ten gunste van de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan kunstmatige intelligentie om een risicoprofiel van een gezin objectiever in kaart te brengen, de inzet van serious gaming, digitale behandelvormen, VR-trainingsvormen en organisatie- overstijgende traineeships. Stuk voor stuk ideeën en projecten waar de cliënt direct of indirect baat bij heeft.

Careflex Zorg Groep

Careflex Zorgprofessionals is onderdeel van de Careflex Zorg Groep en werkt nauw samen met de andere takken, Careflex Uitdagende Zorg (UZ) en Careflex Opleiden. Careflex Zorgprofessionals  ondersteunt UZ in projecten met de inzet van zorginhoudelijke (gedragskundigen) en organisatorische leiding (teamleiders). Met Careflex Opleiden is een nauwe samenwerking en aanbod van verschillende opleidingen en trainingen. Zo hebben wij ons eigen SKJ opleidingstraject en verzorgt Careflex Opleiden diverse intervisiebijeenkomsten voor de zorgprofessionals.

Careflex adviseert

Als expertisepartner van zorgorganisaties dragen we onze kennis en vaardigheden omtrent moeilijk verstaanbaar en onbegrepen gedrag over. Dit vinden wij belangrijk, omdat we samen de best mogelijke zorg willen leveren aan onze cliënten.

De best mogelijke zorg leveren wij zoals eerder vermeld door de inzet en het opleiden van professionals, maar soms ligt er geen capaciteits- of opleidingsvraag en gaat de voorkeur uit naar advies. Wij denken dan graag mee en voorzien organisaties van advies op het gebied van onze expertise. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Teamontwikkeling
  • Het ambulantiseren van een specifieke cliëntengroep
  • Agogische benaderingswijze in de ouderenzorg
Meer weten?
neem contact op