Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Training op maat: het concept mentale veerkracht binnen het kader van complexe scheidingen

09-07-2023

Leestijd: < 2 min.

Bij Careflex Opleiden staan we bekend om onze trainingen op maat. We gaan met organisaties in gesprek en vragen door tot we écht de vraag achter de vraag hebben gevonden. Dan spitsen we de training specifiek toe op wat een organisatie nodig heeft. Zo ook bij zorgorganisatie William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering.

Een gezin wordt gekoppeld aan verschillende hulpverleners als er sprake is van een complexe scheiding. Daardoor werken jeugdbeschermers met veel verschillende disciplines samen. De situaties zijn complex. Er kunnen verschillende belangen ontstaan en hierbij kan het hoofdbelang uit beeld raken: de zorg om het kind. Dit kan de samenwerking tussen hulpverleners onder druk zetten. William Schrikker vroeg om handvatten om hiermee om te gaan.

Proces training op maat

Opleidingsadviseur Tessa van Aalten vertelt over hoe de training op maat tot stand kwam: “In het begin, was de invulling vanuit mij vrij praktisch. Na een aantal gesprekken bleek dat het moest gaan om de weerbaarheid in deze situaties. Toen heb ik het concept mentale veerkracht toegevoegd en door de hele training gekoppeld aan hun casuïstiek over complexe scheidingen.”

Het programma

Het programma bestond uit vier onderdelen:

  • VR-beleving complexe scheidingen
  • Dilemma’s bij de samenwerking met andere hulpverleners
  • Samenwerking met verschillende disciplines
  • Zelfreflectie

Tessa licht toe waarom er gekozen is voor dit programma: “Binnen mentale veerkracht is vooral het laatste onderdeel belangrijk, maar het kan lastig zijn voor mensen om meteen persoonlijke zelfreflectie toe te passen. Daarom sla je langzaam de brug van casuïstiek naar persoonlijke reflectie.”

Tekst gaat verder onder foto.

VR-beleving ervaren

De VR-beleving bracht deelnemers dichtbij het doel waar ze zorg voor bieden. De beleving geeft je een kijkje door de ogen van een kind dat tussen twee ouders staat. Een deelnemer vertelt hoe ze deze VR-beleving heeft ervaren: “Het is confronterend om als kind de strijd tussen twee ouders te zien. Je zag ook echt dat de ouders groter dan jij zijn en hoe heftig dit overkomt. We zijn bekend met deze situaties, maar ik heb het nog nooit door de ogen van een kind mogen ervaren. Dat was wel heel bijzonder.”

De samenwerking met andere hulpverleners

Daarna gaven deelnemers aan welke dilemma’s er zijn binnen samenwerkingen met andere hulpverleners bij complexe scheidingen. Er werd ingezoomd op de ouders, kinderen en de context waarin je je als hulpverlener begeeft. Vervolgens bevroeg Tessa de groep over hun samenwerking met andere hulpverleners: “Ik vroeg de groep om hun doelen, taken en verantwoordelijkheden. Wat zij doen en wat daarop de reactie is van andere hulpverleners. Zo leg je de dynamiek van de samenwerking bloot. Deelnemers gaven aan waar ze tegenaan lopen en hoe ze hierop reageren. Door alles mee te schrijven op een flip-over, kun je een ander makkelijker tot inzichten laten komen. Zo gaf de groep aan dat ze continu de ander iets moeten uitleggen of soms het werk zelfs over moeten nemen. Ik bracht deze vicieuze cirkel voor hen in kaart. Door hetzelfde te blijven doen, krijg je geen ander effect. Waar kan je dan mee aan de slag? Juist, mentale veerkracht!”

Reflectie

De groep kreeg een aantal vragen om te reflecteren op de dilemma’s waar ze tegenaan lopen, welk gevoel dat hen oplevert, wat ze vervolgens doen en wat voor effect dat heeft. Tessa vertelt waarom er geen snelle oplossing is: “Er is niet één antwoord, die is namelijk voor iedereen anders. Je moet naar jezelf gaan en kijken wat er vanbinnen gebeurt. Ik denk dat we een mooie eerste stap hebben gemaakt in bewustwording over het concept van mentale veerkracht.”

Wil je ook iets toevoegen aan de zorg?

Samen bouwen aan vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor een goede samenwerking. Het kernteam van Careflex werd ingezet om een stabiele werkomgeving te creëren bij GGZ Breburg. Zorgmanager Miranda van den Berk vertelt over het mooie succes dat volgde.

Hoe je als begeleider jouw authenticiteit inzet voor verbinding

Careflex zorgmanager Saskia kreeg een bijzonder project overgedragen: een pleeggezin had begeleiders met pedagogische vaardigheden nodig om op te passen voor drie kinderen van het gezin. Lees hoe het kernteam verbinding maakte met de kinderen.

Van vier-op-een-begeleiding naar samen Parijs ontdekken

Als cliënt Niek zich niet veilig voelde werd hij agressief . Helaas werkten de alarmsystemen niet altijd en was er daardoor bij noodsituaties niet altijd directe hulp. Lees hoe dit verhaal toch een succes werd!