cd

Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Succesverhaal: Ge(zins)lukkig  

15-07-2021

Als ouders wil je het beste voor je kinderen, je doet er alles voor. Complex, dat kan het ook zijn. Vooral als er meerdere problemen om de hoek komen kijken kan je wel een helpende hand gebruiken. Wij vinden het belangrijk om elke situatie positief te bekijken. We zien geen problemen maar uitdagingen en voor elke uitdaging zijn creatieve oplossingen te vinden.  

Careflexer Bilal Aazzaoui werkt bij Combinatie Jeugdzorg en helpt ouders bij simpele en complexe opvoedvragen. Hij heeft onlangs ouders geholpen om zelf creatieve oplossingen te vinden in het opvoeden. Dit begint allemaal door met deze ouders in gesprek te gaan: Waar lopen jullie nu precies tegenaan? Het antwoord van de ouders: “Hoe kunnen we onze zoon helpen met zijn emoties om te gaan en hoe leren we hem te concentreren op zijn taak?” 

Een mooi antwoord en tegelijkertijd een vraag om het gesprek te starten. In het gesprek zijn er nog andere aandachtspunten naar voren gekomen. Zo zijn de ouders zelf tot inzicht gekomen dat ze aan hun onderlinge communicatie naar de kinderen toe wilden werken en vonden ze dat ze te weinig tijd besteedden aan het samen leuke dingen doen. Als laatste hebben ze aangegeven dat ze graag de structuur in het huis wilden aanpassen, zodat er meer rust en regelmaat in huis zou komen voor de kinderen.   

“Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van ouders. Zij staan aan het roer!” 

Bilal ondersteunt de ouders in de opvoeding en geeft inzicht in de problemen die het kind ervaart. Hij geeft advies hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan: “Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van de ouders. Zij staan aan het roer!” De gerichte vragen die hij gesteld heeft tijdens de gesprekken met de ouders heeft ervoor gezorgd dat de ouders meer inzicht hebben gekregen in de opvoedsituatie en daardoor groeide ook de opvoedcapaciteit. Zo werd de rol van Bilal als ambulant hulpverlener steeds kleiner. 

Creativiteit, dat kunnen de ouders nu inzetten als er een nieuwe opvoeduitdaging op hun pad komt. Ze worden steeds creatiever in het bedenken van nieuwe oplossingen voor problemen. Zo is er meer onderlinge afstemming tussen de ouders: ze nemen een time out om even uit de situatie te stappen voor een snel overleg. Er wordt niet meer op afstand naar de kinderen geschreeuwd, maar ze lopen naar de kinderen toe om ze te corrigeren.  

Bovenal krijgen ze de individuele aandacht dat elk kind nodig heeft en verdiend 

Nog een creatieve oplossing is het inzetten van een planbord. Dit zorgt voor meer structuur en dagritme. Daarnaast communiceren de ouders op deze manier duidelijk hun verwachtingen, waardoor de kinderen beter weten waar ze aan toe zijn. Daardoor hebben ze (ook doordeweeks) meer tijd voor leuke gezamenlijke activiteiten. Bovenal krijgen ze de individuele aandacht dat elk kind nodig heeft en verdiend.   

Het is mooi om te bereiken dat de inzichten die de ouders nu hebben gekregen zorgen voor meer verbinding als gezin. Ze weten nu op welke manier ze om kunnen gaan met hun uitdagingen en gebruiken hiervoor hun creativiteit! Dit levert steeds meer succeservaringen op, zo vormen ze samen een gelukkig gezin.  

Bilal Aazzaoui werkt bij Combinatie Jeugdzorg en ondersteunt ouders bij simpele en complexe opvoedvragen. Hij helpt ouders waarbij het kind bij het MKD is geplaatst. Dit staat voor Multidisciplinaire Kinderdagbehandeling. Het MKD biedt ondersteuning en begeleiding aan gezinnen met kinderen van 2 tot 7 jaar die een gemiddeld cognitief vermogen hebben. Denk aan problemen in de opvoeding die te maken hebben met lichamelijke-, sociale- of psychische ontwikkeling van het kind. 

Hoe je met humor een band opbouwt met je cliënt

Careflex zorgmanager Elisa deelt een bijzondere band met cliënt Koen. Acht jaar geleden werd zij benaderd om hem te helpen. Zij zette haar humor in voor verbinding.

De BBL-opleiding is een sprong in het diepe, maar wel een leuke!

Sander Baijens Bertens is in oktober begonnen met onze BBL-opleiding Sociaal Werk niveau 4. Samen met de andere lerende medewerkers van zijn klas behoort hij tot alweer de tweede lichting. We horen Sander uit over zijn ambities om de BBL-opleiding te doen, hoe hij het afgelopen half jaar heeft ervaren én hoe hij kijkt naar de toekomst.

Careflex start met een coachtraject voor medewerkers 

We zetten in op de blijvende ontwikkeling van onze medewerker. Daarom startten we vorig jaar met een coachtraject. De eerste groep heeft de vierdaagse training zojuist afgerond. Lees meer over wat ze geleerd hebben en hoe ze hun nieuwe kennis en vaardigheden inzetten op de werkvloer.