Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Samenwerken aan de toekomst met beroepsopleider Curio

20-01-2022

Wij zijn altijd bezig om de zorg nog mooier en beter te maken. Als zorgbranche staan we voor veel uitdagingen, waaronder het steeds groter wordende tekort aan medewerkers. De urgentie om meer gediplomeerde en betrokken sociale werkers aan het werkveld toe te voegen is groot. We willen onze kennis en expertise in de complexe zorg, betrokkenheid bij complexe vraagstukken graag inzetten bij het opleiden van de toekomstige social workers. Careflex staat niet voor niks voor Samen 100% en daarom brengen we met trots onze samenwerking en partnerschap met beroepsopleider Curio naar buiten.

Een unieke BBL-opleiding
We zijn al een lange tijd bezig met het opzetten van een unieke BBL-opleiding, waarin het laatste halfjaar zeer intensief was. Maar na veel voorbereiden, samenstellen en laten beoordelen door het SBB en opleidingscommissies is het zover. Een BBL opleiding, vormgegeven door Careflex en Curio. In september 2021 is voor een groep enthousiaste en betrokken lerende medewerkers de opleiding van start gegaan. Zij zijn de eerste die dit leerzame werk- en leertraject gaan volgen (MBO opleiding Sociaal Werk niveau 4). De lerende medewerkers gaan met een kernteam bij een zorginstelling werken en hebben daarnaast één schooldag in de week voor theorie, vaardigheden, competenties en reflectie.

Careflex Zorgcampus als locatie
De schooldagen vinden plaats op de Careflex Zorgcampus in Breda. Deze locatie zorgt voor een wezenlijk verschil bij de lerende medewerkers. De lijntjes zijn kort met de planning en ze worden makkelijk ondersteund door de zorgmanager instroom en de praktijkopleider. Er kan makkelijk geschakeld worden en ze krijgen snel de hulp die ze nodig hebben. Dit zorgt uiteindelijk voor meer verbinding en kundigheid, waardoor er meer betrokken en toegewijde begeleiders voor de cliënt zorgen.

De start van een bijzondere samenwerking
Het zaadje voor deze bijzondere samenwerking is inmiddels alweer 3 jaar geleden gepland. In die tijd was er een student die via het Curio een traineeship wilde volgen bij Careflex. Dit was voor hem een leerzaam en passend pad, waarin hij in contact kwam met veel verschillende doelgroepen. Zodoende werd het contact gelegd tussen Curio en Careflex en ontstonden de eerste gastlessen. Het balletje bleef doorrollen en het laatste halfjaar is het zaadje hard gegroeid en is er een mooie bloem tevoorschijn gekomen: de BBL-opleiding.

De opleiding is zo samengesteld dat de student het beste van beide werelden ervaart.

Het beste van beide werelden
De opleiding is zo samengesteld dat de student het beste van beide werelden ervaart. Curio ondersteunt en begeleidt het leerproces en Careflex begeleidt de student in het beroepsmatige proces. Het belangrijkste is dat de vakken die ze krijgen op hun schooldag gelijk aansluiten op het werkveld. Hierin voegen wij veel waarde toe, omdat wij binnen dit werkveld van de complexe zorg veel kennis en expertise hebben. De studenten worden gelijk meegenomen in de complexe vraagstukken waar wij dagelijks mee te maken hebben. Naast het leren door het theoretische kader leren ze veel van de ervaring in de praktijk en van elkaar.

Curio en Careflex vinden het belangrijk om de mens centraal te stellen. Het persoonlijke contact  staat voorop.

De mens staat centraal
Curio en Careflex vinden het belangrijk om de mens centraal te stellen. Het persoonlijke contact met de lerende medewerkers staat voorop. Marie-Louise Doms is de praktijkopleider van Careflex en is betrokken bij het leerproces van de studenten. Daarnaast zijn de docenten van het Curio Danique Reniers en Thomas Haaren nauw betrokken in hetzelfde proces. Marie-Louise heeft in de functie van praktijkopleider samen met de docenten het lesprogramma opgezet.

Careflex en Curio dragen op deze manier samen bij aan het oplossen van het arbeidsvraagstuk door zowel mensen aan de zorg te binden en tegelijkertijd de kwaliteit van zorgverlening te borgen. Samen gaan we voor een beter en mooier zorglandschap om de kwaliteit van leven voor de kwetsbare mensen te vergroten.

Samen bouwen aan vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor een goede samenwerking. Het kernteam van Careflex werd ingezet om een stabiele werkomgeving te creëren bij GGZ Breburg. Zorgmanager Miranda van den Berk vertelt over het mooie succes dat volgde.

Hoe je als begeleider jouw authenticiteit inzet voor verbinding

Careflex zorgmanager Saskia kreeg een bijzonder project overgedragen: een pleeggezin had begeleiders met pedagogische vaardigheden nodig om op te passen voor drie kinderen van het gezin. Lees hoe het kernteam verbinding maakte met de kinderen.

Van vier-op-een-begeleiding naar samen Parijs ontdekken

Als cliënt Niek zich niet veilig voelde werd hij agressief . Helaas werkten de alarmsystemen niet altijd en was er daardoor bij noodsituaties niet altijd directe hulp. Lees hoe dit verhaal toch een succes werd!