cd

Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Samen groeien door te luisteren

07-12-2022

In het zware, complexe, maar vooral ook mooie werk dat we in de zorg doen, is goed werkgeverschap in onze ogen essentieel. Zo zorgen wij ervoor dat onze zorgprofessionals onbezorgd er voor de cliënt kunnen zijn. Afgelopen september hebben we ons eerste Effectory vragenlijst gedeeld. We zijn er supertrots op dat wij met elkaar een Word-Class Workplace zijn! We nemen je mee in onze resultaten, waar we mee aan de slag gaan en de toekomstige onderzoeken die op de planning staan.

Resultaten

Careflex Zorg Groep heeft bovengemiddeld veel promoters. Promotors geven aan dat ze Careflex zouden aanraden bij anderen. We hebben veel bevlogen medewerkers die een hoop plezier in hun werk hebben. Zij krijgen energie van hun werk en ze zijn bereid om een extra stap te zetten. We zijn superblij met dit resultaat! Daarnaast zijn Careflexers over het algemeen tevreden over hun leidinggevende. Er is goed contact en medewerkers voelen zich gehoord en gewaardeerd.

Ook de beoordeling van de planning is erg positief. Careflexers hebben het gevoel dat ze kunnen werken met een doelgroep die bij hen past en dat het mogelijk is om grenzen aan te geven. Dat is erg fijn om te zien.

We geloven erin dat het altijd beter kan. Met de volgende punten zijn we aan de slag gegaan.

Gastvrijheidstraining voor planners

De planners scoren voldoende op het tonen van persoonlijke interesse in de zorgprofessionals. Die persoonlijke interesse vinden we echter zo belangrijk dat we willen werken aan een nog betere beleving!  Komend jaar gaan we samen investeren in nog meer persoonlijke aandacht. Zo zijn we gestart met een intervisietraject voor alle planners. Hierbij is specifiek een gastvrijheidsmodule toegevoegd.

Careflex visie

Medical Groep en Advizo zijn de afgelopen jaren lid geworden van de Careflex Zorg Groep familie. We vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor die samenwerking en het uitdragen van onze visie. Daarom herschrijven we het komende jaar ons visieboek volledig voor een nog betere aansluiting.

Vitaliteit

Op werkbevlogenheid scoren we bovengemiddeld hoog. Dat is goed nieuws! Daarom trekken we dit graag verder door te investeren in de gezondheid en welbevinden van onze zorgprofessionals. In begin 2023 starten pilots die zich richten op vitaliteit, lifestyle coaching en e-health.

Toekomstige onderzoeken

In samenwerking met Effectory zullen we in 2023 meerdere onderzoeken doen. Doorlopend zullen we de ervaring van nieuwe Careflexers, als ze drie maanden in dienst zijn, onderzoeken. We zullen ook het hele jaar door een vragenlijst uitsturen naar Careflexers die uitgestroomd zijn.

Daarnaast zullen we onderzoek doen naar de binding met de organisatie, collega’s, vitaliteit en arbeidsvoorwaarden van het sociaal contract. Aan het einde van het jaar zullen we weer de jaarlijkse Effectory vragenlijst delen met onze medewerkers. De resultaten vertalen we in manieren om als organisatie te kunnen blijven groeien. We vinden het belangrijk om vanuit goed werkgeverschap altijd vooruit te blijven kijken!

Goed werkgeverschap

Kwalitatieve zorg bieden, begint met goed voor jezelf zorgen. Hier sta je nooit alleen voor! Zoals je cliënt dit samen met jou doet, doe jij dit samen met ons. Zo creëren we samen een plek waar we allemaal trots op zijn!

De BBL-opleiding is een sprong in het diepe, maar wel een leuke!

Sander Baijens Bertens is in oktober begonnen met onze BBL-opleiding Sociaal Werk niveau 4. Samen met de andere lerende medewerkers van zijn klas behoort hij tot alweer de tweede lichting. We horen Sander uit over zijn ambities om de BBL-opleiding te doen, hoe hij het afgelopen half jaar heeft ervaren én hoe hij kijkt naar de toekomst.

Careflex start met een coachtraject voor medewerkers 

We zetten in op de blijvende ontwikkeling van onze medewerker. Daarom startten we vorig jaar met een coachtraject. De eerste groep heeft de vierdaagse training zojuist afgerond. Lees meer over wat ze geleerd hebben en hoe ze hun nieuwe kennis en vaardigheden inzetten op de werkvloer.

Wij zijn authentiek, gastvrij en kundig, maar wat betekent dat eigenlijk?

Authentiek, kundig en gastvrij, daar staan we bij Careflex voor. Kernwaarden zijn er niet alleen om te benoemen, maar om te verweven in je organisatie. Vandaag nemen we je mee in de visie achter onze kernwaarden, hoe we medewerkers hierin meenemen én hoe zij hieraan invulling geven in het werk dat ze doen in de zorg.