Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Blog Diana Giljam: Verbinden

04-05-2020

Wat is verbinden?

Verbinden is een woord van deze tijd. Je hoort het vaak, zeker in zorgland. Maar wat is verbinden nu eigenlijk?
Als je de theorie erop na slaat, dan staat verbinden voor ‘aan elkaar vastmaken’ of ‘in samenhang brengen’. Hoe vertalen we deze definities naar leiding geven? Ik neem je graag mee in mijn zienswijze op verbinden in relatie tot leidinggeven en hoe ik dit in mijn werk als teamleider in de zorg toepas 

Het verbinden van medewerkers om de teamsamenwerking te optimaliseren, het verbinden van medewerkers aan cliënten en/of verwanten, het strategische jaarplan van de organisatie verbinden met de werkvloer met als hoofddoel “de beste zorg voor de cliënt”. Verbinden is geen kwestie, om in moderne taal te blijven, van een lijntje houden. Het is (veel) meer dan dat. Als teamleider zie ik het als mijn hoofdtaak (naast de cijfermatige kant van de job) om “mensen aan elkaar vast te maken” of “mensen samen te brengen  

Bij een team van medewerkers heeft iedere medewerker zijn of haar eigen intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is de motivatie van binnenuit om te presteren. Uit nieuwsgierigheid, door de behoefte iets nieuws te willen leren of door status. Mijn overtuiging is dat intrinsieke motivatie bij zorgprofessionals nadrukkelijk aanwezig is. Het zorgen voor anderen, dat zit in je DNA. Zorgprofessionals zijn dus van binnenuit gedreven om het beste te doen voor de ander.  

Ondanks, of wellicht dankzij, deze intrinsieke motivatie ontstaat er soms weerstand. Bij individuen en/of bij teams. Verbinden werkt bij weerstand. Door de grote intrinsieke motivatie van zorgprofessionals is weerstand zelden een kwestie van de hakken in het zand zetten, puur om iemand dwars te zitten. Mijn overtuiging is dat weerstand voortkomt uit angst die horen bij de basisbehoeften die we als mens en zorgprofessional hebben. Als teamleider herken en erken ik deze angsten 

  • Behoefte; succes, goed functioneren Angst; falen 
  • Behoefte; vrijheid, autonomie Angst; beperking 
  • Behoefte; erbij horen, samenwerking Angst; isolement 
  • Behoefte; harmonie Angst; conflict 
  • Behoefte; iets waardevol behouden Angst; verlies 

 Om deze behoeften en angsten boven water te krijgen in het licht van leiding geven of verandering, verbind ik mezelf met de zorgprofessionals. In die verbinding geef ik medewerkers het vertrouwen en de vrijheid om eigen keuzes te maken om een doel te kunnen bereiken. Ik deel oprechte complimenten uit en faciliteer persoonlijke groei. Door leuke uitjes en teambijeenkomsten creëer ik saamhorigheid en openheid.  

 Ik geloof dat verbinden op deze manier bijdraagt aan de basisbehoeften van zorgprofessionals en je als organisatie de gewenste doelen bereikt.  

 Diana Giljam is met 15 jaar ervaring een doorgewinterde zorgprofessional. Als teamleider is zij nu werkzaam bij Careflex Zorgprofessionals, onderdeel van Careflex Zorg Groep. Diana weet, met haar zorgachtergrond, als geen ander dat de directe zorg haar in de corona tijd hard nodig heeftDaarom zet zij zich momenteel als begeleider in voor de cliënten. Haar blog over verbinden is nu meer dan ooit van meerwaarde.

Samen bouwen aan vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor een goede samenwerking. Het kernteam van Careflex werd ingezet om een stabiele werkomgeving te creëren bij GGZ Breburg. Zorgmanager Miranda van den Berk vertelt over het mooie succes dat volgde.

Hoe je als begeleider jouw authenticiteit inzet voor verbinding

Careflex zorgmanager Saskia kreeg een bijzonder project overgedragen: een pleeggezin had begeleiders met pedagogische vaardigheden nodig om op te passen voor drie kinderen van het gezin. Lees hoe het kernteam verbinding maakte met de kinderen.

Van vier-op-een-begeleiding naar samen Parijs ontdekken

Als cliënt Niek zich niet veilig voelde werd hij agressief . Helaas werkten de alarmsystemen niet altijd en was er daardoor bij noodsituaties niet altijd directe hulp. Lees hoe dit verhaal toch een succes werd!