Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Blog Leanne Hendrikx: De complexe wereld veiliger maken 

23-11-2020

Voorbereid zijn op een toekomst met veel complexiteit

We hebben er momenteel allemaal mee te maken. Een leefomgeving met nieuwe regels en nieuwe omgangsvormen. Een compleet nieuwe realiteit. Wat overheerst is de onzekerheid over de gevolgen van alles en over wat er nog kan gaan komen aan veranderingen. Onwerkelijk en toch de huidige realiteit. Een onzekere en onbegrijpelijke wereld voor ieder van ons sinds de uitbraak van COVID-19. Hoeveel moeite hebben we met ons aanpassen aan deze huidige situatie? Hoe kunnen we ons voorbereiden op een toekomst waarvan we niet weten hoe deze er morgen uit zal zien?

Als teamleider binnen Careflex en als professional in de hulpverlening heeft me dit nog meer doen focussen op de mensen waar we iedere dag mee werken. Wat als de wereld om je heen altijd onbegrijpelijk is? Wat als de wereld altijd bedreigend en onberekenbaar is? Wat zou je dan nodig hebben van de professionals om je heen? In deze blog wil ik graag de vertaalslag maken hoe we met de huidige situatie als basis, mensen zouden kunnen begeleiden.  

In de dagelijkse praktijk zijn er legio voorbeelden van gedrag wat als complex gedrag kan worden bestempeld. Achter dit gedrag gaat echter een vraag schuil die vanuit inzicht juist beantwoord kan worden en waar begrip voor kan zijn. Een cliënt die vanuit angst anderen aanvalt, omdat hij of zij functioneert op het ontwikkelingsniveau van een baby van 0 tot 6 maanden. Een cliënt met ASS die complex gedrag laat zien, omdat een deel van het dagprogramma nu niet door kan gaan. Een cliënt die ageert op uitspraken, omdat hij of zij in de basis de intonatie en mimiek interpreteert of de communicatie in woorden niet begrijpt. Er zijn legio voorbeelden waar de reden belangrijker is om naar te kijken dan het gedrag wat iemand vertoont.  

Om echt de reden achter gedrag te weten te komen is een open houding nodig vanuit de hulpverlening. Geen oordeel over het gedrag, maar nieuwsgierigheid naar de achtergrond. Echt luisteren om te horen vraagt om tijd en om steeds weer de check of je de ander begrepen hebt. Minder werken vanuit protocollen en programmas helpt een doelgroep die heel situationeel leeft. De weerstand die mensen vertonen minder beteugelen, maar onderzoeken wat de aanleiding was voor het gedrag. Als we de reden van gedrag achterhalen, kunnen we de omgeving beter inrichten en complex gedrag verminderen. Maar belangrijker nog, we kunnen het leven van deze mensen leuker en fijner maken.  

 Juist in deze periode is bewustzijn nodig, kritisch kijken naar ons handelen en oprecht luisteren naar deze mensen. Dit is overigens niet alleen in de zorg belangrijk, maar ook in de maatschappij, in ons dagelijkse leven. Weerstand is een reden om te gaan onderzoeken. Complex gedrag vormt de basis om te werken naar een situatie waarin deze persoon geen complex gedrag meer hoeft te laten zien. De omgeving veilig maken, duidelijk en ingericht naar het vermogen van de cliënt. Passende begeleiding voor unieke mensen die leven in een complexe wereld.  

Leanne Hendrikx is 37 jaar en werkt inmiddels 20 jaar in de zorg. Sinds april 2020 is Leanne als Teamleider werkzaam bij Careflex Zorg Groep. Ze is gespecialiseerd als verpleegkundige in de psychiatrie. In haar managementrol staan verbinden, situationeel leidinggeven en projectmatig werken centraal.  

Samen bouwen aan vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor een goede samenwerking. Het kernteam van Careflex werd ingezet om een stabiele werkomgeving te creëren bij GGZ Breburg. Zorgmanager Miranda van den Berk vertelt over het mooie succes dat volgde.

Hoe je als begeleider jouw authenticiteit inzet voor verbinding

Careflex zorgmanager Saskia kreeg een bijzonder project overgedragen: een pleeggezin had begeleiders met pedagogische vaardigheden nodig om op te passen voor drie kinderen van het gezin. Lees hoe het kernteam verbinding maakte met de kinderen.

Van vier-op-een-begeleiding naar samen Parijs ontdekken

Als cliënt Niek zich niet veilig voelde werd hij agressief . Helaas werkten de alarmsystemen niet altijd en was er daardoor bij noodsituaties niet altijd directe hulp. Lees hoe dit verhaal toch een succes werd!