cd

Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Bekijk hier de video: Trek aan de bel

30-04-2020

Trek op tijd aan de bel

Het coronavirus zorgt voor meer spanning bij iedereen. We zitten samen thuis, we zijn onzeker over zaken als werk en gezondheidDeze situatie maakt ons kwetsbaar en zorgt voor verhoogde stress en frustratie. Dit kan soms zelfs leiden tot geweld. Wat kan je doen als dit allemaal niet meer lukt en jij te maken hebt met een partner die jou mishandelt? Hoe voorkom je nieuw geweld?  

Structuur, ontspanning en afspraken 

Structuur aanbrengen in de dag helpt enorm, geeft duidelijkheid en biedt houvast. Spreek af wie wat doet in huis, maak een dagplanning en bouw rustmomenten in, zodat je allemaal ook even kan ontspannen. Daarnaast is het goed om, op een moment dat jullie beiden rustig zijn, afspraken te maken wat je kan doen als een ruzie uit de hand dreigt te lopen.  

Nieuw geweld voorkomen met een time-out  

Bij een emmer die voor meer dan de helft vol is, lukt het steeds minder goed om nog helder na te denken. Je hebt dan een pauze nodig. Een time-out van twee uur is een effectieve en veilige manier om een escalatie te voorkomen. Zo doe je dat:  

  • Spreek vooraf af dat je een time-out mag inzetten. Spreek af dat deze time-out twee uur mag duren. Twijfel niet te lang voordat je een time-out aanvraagt. Beter te vroeg dan te laat
  • Ga meteen naar een andere ruimte. Het is belangrijk om van te voren af te spreken waar jij en je partner in zo’n situatie apart van elkaar kunnen zijn. 
  • Respecteer altijd een aanvraag voor een time-out. Protesteer nooit en laat de ander weggaan. 
  • Benoem een time-out nooit negatief. Het is geen “weglopen”, “verliezen” of “slap”. Het is juist heel goed om hiermee te voorkomen dat er ruzie ontstaat. Dus zeg gewoon “oké”.  
  • Bedenk van tevoren een paar activiteiten die je tijdens een time-out kunt doen. Bijvoorbeeld: fietsen, wandelen, schilderen, lezen, computeren, etc. Het moet een ontspannende activiteit zijn.  
  • Gebruik geen verdovende middelen, zoals alcohol of wiet, om rustig te worden. Door het gebruik daarvan heb je minder controle over jezelf. Daardoor is het risico groot dat je juist sneller ruzie maakt of zelfs geweld gebruikt.  
  • Bedenk je het laatste half uur van de time-out hoe jij op een goede en opbouwende manier weer in gesprek kunt gaan. Doe dit allebei, zowel degene die de time-out vroeg als de ander.  

Wat doe je als het niet lukt?   

Een time out helpt goed tegen het voorkomen van een ruzie. Maar het is niet gemakkelijk. Je moet erg streng zijn voor jezelf en je aan de afspraken houden. Schakel hulp in als het bij één van jullie niet lukt. Praten helpt, dus zorg voor een vertrouwenspersoon bij wie je terecht kan en tegen wie je eerlijk en oprecht kan en durft te zijn. Bel vrienden of ga ergens logeren als dat kan. Geweld kun je beter voorkomen dan genezen. Heb je geen vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met Veilig Thuis: tel. 0800-2000. In geval van nood bel je 112.  

 Uitgebreider advies om ruzie en geweld te voorkomen lees je in het document Partnergeweld in tijden van corona

 

 

De BBL-opleiding is een sprong in het diepe, maar wel een leuke!

Sander Baijens Bertens is in oktober begonnen met onze BBL-opleiding Sociaal Werk niveau 4. Samen met de andere lerende medewerkers van zijn klas behoort hij tot alweer de tweede lichting. We horen Sander uit over zijn ambities om de BBL-opleiding te doen, hoe hij het afgelopen half jaar heeft ervaren én hoe hij kijkt naar de toekomst.

Careflex start met een coachtraject voor medewerkers 

We zetten in op de blijvende ontwikkeling van onze medewerker. Daarom startten we vorig jaar met een coachtraject. De eerste groep heeft de vierdaagse training zojuist afgerond. Lees meer over wat ze geleerd hebben en hoe ze hun nieuwe kennis en vaardigheden inzetten op de werkvloer.

Wij zijn authentiek, gastvrij en kundig, maar wat betekent dat eigenlijk?

Authentiek, kundig en gastvrij, daar staan we bij Careflex voor. Kernwaarden zijn er niet alleen om te benoemen, maar om te verweven in je organisatie. Vandaag nemen we je mee in de visie achter onze kernwaarden, hoe we medewerkers hierin meenemen én hoe zij hieraan invulling geven in het werk dat ze doen in de zorg.