Veiligheid op afstand

Gezinnen waarin ook vóór de coronacrisis al veel ruzies en spanningen waren is de huidige situatie extra uitdagend. De kans op huiselijk geweld en onveiligheid wordt hier nog groter, er hoeft maar weinig te gebeuren voordat de vlam in de pan slaat 

Normaliter zijn hulpverleners bij deze gezinnen aanwezig om te ondersteunen en escalatie te voorkomen. Maar nu kunnen deze hulpverleners niet fysiek aanwezig zijn.  

Hoe kan je in deze situatie als betrokken hulpverlener, bezorgde buurman, tante of schooljuf in deze situatie een gezin toch nabijheid bieden en helpen voorkomen dat spanningen escaleren? Een aantal tips: 

  • Zoek en hou contact! Zo hou je vinger aan de pols wat er speelt en gebeurt. Steun en contact is enorm belangrijk en zorgt ervoor dat stress afneemt; 
  • Bied structuurhelp mee om een vast dagritme binnen een gezin aan te brengen. Draag actief ideeën aan voor dagbesteding en neem ook contactmomenten op in het dagritme;  
  • Maak veiligheidsafspraken met het hele gezin over wat ze kunnen doen als spanningen oplopen;
    Wie gaat naar welke ruimte als het mis dreigt te gaan en voor hoe lang? 

Waar of naar wie kunnen kinderen toe als het onveilig lijkt te worden? 

Zorg ervoor dat familieleden allemaal iemand hebben waar ze contact mee kunnen hebben om te bespreken hoe het gaat. 

 Schakel zelf ook hulp in als je twijfelt of de veiligheid binnen het gezin in gevaar is. Samen houden we het veilig en gezond.  

 Meer weten? Lees hier het uitgebreide artikel Over corona en wat je wél kunt doen Over corona en wat je wél kunt doen