Uitdagende zorg

Flexibel, positief en professioneel. Zo beschrijven wij de uitdagende zorg. De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen vaak te maken met bijzondere en kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Instellingen met een uitdaging

Zo’n 20% van de cliënten zorgt voor 80% van de zorginhoudelijke uitdagingen. Voor instellingen wordt het steeds moelijker om die relatief kleine groep toch de noodzakelijke primaire zorg en intensieve behandeling te geven. Teams en instellingen staan vaak onder grote druk. Wij zien het als onze belangrijkste taak om te ontzorgen en springen flexibel in op de vraag waar een instelling mee zit. Soms ad hoc, meestal projectmatig. Met de cliënt als vertrekpunt komt Careflex Uitdagende Zorg met een passende oplossing.

Positieve bril

We treden de cliënten met een positieve blik tegemoet. Daarbij gaat geen crisis, conflict of probleem ons te ver. Door betrokken, methodisch en doelgericht te werken, lukt het ons telkens weer om de meest uiteenlopende situaties te stabiliseren en te verbeteren. Hoe uitzichtloos of wanhopig ook – voor uitdagende zorgvragen is er altijd een logische oplossing. Samen vinden wij die oplossing, dat noemen we Samen 100%. Onze positieve houding en werkwijze blijkt in de praktijk aanstekelijk – het motiveert, geeft energie en zet mensen in beweging.

Wij doen wat werkt

Careflex werkt methodisch. Alles wat we doen heeft een doel en is te verantwoorden. Reflectie op je handelen, goede feedback en een open dialoog zorgen voor controle en (bij)sturing. Natuurlijk werken we volgens geaccepteerde theorieën binnen de psychopathologie en worden de medewerkers continu bijgeschoold en getraind. We werken altijd vraag gestuurd en iedere situatie is weer compleet anders. We letten daarom altijd goed op de basishouding, attitude en persoonlijke balans van onze mensen.

Meer weten?
neem contact op