Een specifiek opleidingsaanbod

We focussen ons bewust op een beperkt aantal trainingenVanuit het oogpunt van de cliënt en zijn of haar belevingswereld. Daarbij speelt houding (take care), communicatie (weet wat je zegt), kennis (psychopathologie) en ervaring het fictief ervaren (virtual reality) een rol.  

neem contact met ons op

Overzicht

Wondzorg en automutilatie
23 februari 2022

In deze training gaan we voornamelijk in op de behandeling van de wonden die ontstaan na de automutilatie.

Werken vanuit kindperspectief
11 februari 2022

De training bestaat uit een praktijkgericht programma. Vanuit ervaren, kennis en inzichten, wordt de vertaalslag gemaakt naar interventies en tools voor de dagelijkse praktijk.

‘Doe effe normaal; Normaliseren van ouderschap’
10 februari 2022

Een normaliserende visie op hulpverlening vanuit het vergroten van de eigen kracht van een gezinssysteem en welke rol of gedrag dit vraagt van de hulpverlener om een andere beweging op gang te brengen…. 

Positieve gezondheid
10 februari 2022

Deze training gaat zowel in op de balans van de hulpverleners als op het ondersteunen van gezinnen in deze veerkracht. We denken dat de focus op de leefgebieden van positieve gezondheid binnen de hulpverlening, gezinnen in staat stelt om toekomstige uitdagingen zoveel mogelijk zelfhet hoofd te kunnen bieden.

Training: Psychopathologie – Ambulante hulpverlening
8 januari 2021

Wat je vandaag leert, kan morgen anders zijn. Ook wordt het lastiger om fictie van non-fictie te onderscheiden en daarmee zelf als professional een selectie te maken van waardevolle inhoud, ook op het gebied van psychopathologie. In deze training koppelen we adequate beeldvorming aan interventies en strategieën.

Training: Weet wat je zegt – de verdieping
7 januari 2021

Weet wat je zegt de verdieping richt zich op gesprektechnieken en communicatieve vaardigheden om vanuit mandaat van de cliënt en empowerment hulp te verlenen

Training: Weet wat je zegt
7 januari 2021

Weet wat je zegt biedt inzicht in communicatie zowel vanuit de hulpverlening als het begrijpen en aansluiten op communicatie van de ander.

Basistraining: Be there
6 januari 2021

Be There wordt ingezet om professionals oprechte aandacht als basis mee te geven in hun bejegening richting anderen.

Training: TakeCare
6 januari 2021

Om cliënten met moeilijk verstaanbaar of onbegrepen gedrag van goede zorg en begeleiding te kunnen voorzien, moet je jezelf bewust zijn van je eigen handelen.

Training: Geweldloos verzet
6 januari 2021

Deze training geeft zorgprofessionals handvaten om vanuit zelfvertrouwen, betrokkenheid, beschikbaarheid en nabijheid geweldloos verzet te doorbreken

VR Training: De bril op van iemand met LVB
5 januari 2021

Als professional begrijpen we soms niet waarom de cliënt in kwestie niet naar ons luistert. En andersom; daar weten we eigenlijk te weinig van. En dat is precies de reden waarom wij geloven in deze Virtual Reality training.

Training: Basis psychopathologie
5 januari 2021

Bij het werken binnen de care is gedegen en up-to-date kennis van diagnostiek en psychopathologie een vereiste. Het is een cliché maar de wereld om ons heen verandert snel. Wat je vandaag leert, kan morgen anders zijn.