Een specifiek opleidingsaanbod

We focussen ons bewust op een beperkt aantal trainingenVanuit het oogpunt van de cliënt en zijn of haar belevingswereld. Daarbij speelt houding (take care), communicatie (weet wat je zegt), kennis (psychopathologie) en ervaring het fictief ervaren (virtual reality) een rol.  

neem contact met ons op

Wondzorg en automutilatie
23 februari 2022

In deze training gaan we voornamelijk in op de behandeling van de wonden die ontstaan na de automutilatie.

Werken vanuit kindperspectief
11 februari 2022

De training bestaat uit een praktijkgericht programma. Vanuit ervaren, kennis en inzichten, wordt de vertaalslag gemaakt naar interventies en tools voor de dagelijkse praktijk.

‘Doe effe normaal; Normaliseren van ouderschap’
10 februari 2022

Een normaliserende visie op hulpverlening vanuit het vergroten van de eigen kracht van een gezinssysteem en welke rol of gedrag dit vraagt van de hulpverlener om een andere beweging op gang te brengen…. 

Positieve gezondheid
10 februari 2022

Deze training gaat zowel in op de balans van de hulpverleners als op het ondersteunen van gezinnen in deze veerkracht. We denken dat de focus op de leefgebieden van positieve gezondheid binnen de hulpverlening, gezinnen in staat stelt om toekomstige uitdagingen zoveel mogelijk zelfhet hoofd te kunnen bieden.

Training: Psychopathologie – Ambulante hulpverlening
8 januari 2021

Wat je vandaag leert, kan morgen anders zijn. Ook wordt het lastiger om fictie van non-fictie te onderscheiden en daarmee zelf als professional een selectie te maken van waardevolle inhoud, ook op het gebied van psychopathologie. In deze training koppelen we adequate beeldvorming aan interventies en strategieën.

Training: Weet wat je zegt – de verdieping
7 januari 2021

Weet wat je zegt de verdieping richt zich op gesprektechnieken en communicatieve vaardigheden om vanuit mandaat van de cliënt en empowerment hulp te verlenen