Een specifiek opleidingsaanbod

We focussen ons bewust op een beperkt aantal trainingenVanuit het oogpunt van de cliënt en zijn of haar belevingswereld. Daarbij speelt houding (take care), communicatie (weet wat je zegt), kennis (psychopathologie) en ervaring het fictief ervaren (virtual reality) een rol.  

neem contact met ons op

Training: Psychopathologie – Ambulante hulpverlening

Wat je vandaag leert, kan morgen anders zijn. Ook wordt het lastiger om fictie van non-fictie te onderscheiden en daarmee zelf als professional een selectie te maken van waardevolle inhoud, ook op het gebied van psychopathologie. In deze training koppelen we adequate beeldvorming aan interventies en strategieën.

Training: Weet wat je zegt – de verdieping

Weet wat je zegt de verdieping richt zich op gesprektechnieken en communicatieve vaardigheden om vanuit mandaat van de cliënt en empowerment hulp te verlenen

Training: Weet wat je zegt

Weet wat je zegt biedt inzicht in communicatie zowel vanuit de hulpverlening als het begrijpen en aansluiten op communicatie van de ander.

Basistraining: Be there

Be There wordt ingezet om professionals oprechte aandacht als basis mee te geven in hun bejegening richting anderen.

Training: TakeCare

Om cliënten met moeilijk verstaanbaar of onbegrepen gedrag van goede zorg en begeleiding te kunnen voorzien, moet je jezelf bewust zijn van je eigen handelen.

Training: Geweldloos verzet

Deze training geeft zorgprofessionals handvaten om vanuit zelfvertrouwen, betrokkenheid, beschikbaarheid en nabijheid geweldloos verzet te doorbreken

VR Training: De bril op van iemand met LVB

Als professional begrijpen we soms niet waarom de cliënt in kwestie niet naar ons luistert. En andersom; daar weten we eigenlijk te weinig van. En dat is precies de reden waarom wij geloven in deze Virtual Reality training.

Training: Basis psychopathologie

Bij het werken binnen de care is gedegen en up-to-date kennis van diagnostiek en psychopathologie een vereiste. Het is een cliché maar de wereld om ons heen verandert snel. Wat je vandaag leert, kan morgen anders zijn.