Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Training: TakeCare

Onze visie op TakeCare  

Om cliënten met moeilijk verstaanbaar of onbegrepen gedrag van goede zorg en begeleiding te kunnen voorzien, moet je jezelf bewust zijn van je eigen handelen. Omdat deze groep nog gevoeliger is voor jou als professional. Vanuit jouw eigen authenticiteit moet je daarom kritisch durven te kijken naar jouw eigen persoonlijkheid, basishouding en professionele attitude. Door dat te doen, kun je jouw kennis en kunde bewust bekwaam toepassen in het omgaan met deze cliëntengroep. En weet je ook hoe jouw gevoelens, tijdens deze soms spannende zorgmomenten, kunt aanwenden om het juiste te doen.  

“Zorg aan gedragscomplexe cliënten, begint en eindigt bij jezelf en niet bij de ander”  

Doelgroep 

Iedere professional die in meer of mindere mate werkt met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag in de care. Zowel MBO, HBO als WO en zowel directe zorg als ondersteunend.  

Inhoud  

Deze Take Care training vormt een stevige en toereikende basis in het de-escalerend werken en de technieken om de veiligheid te herstellen. De training is een combinatie van een theoretisch kader en een praktijk onderdeel. Binnen het theoretisch kader wordt er inzicht verkregen in een de-escalerende attitude. In het praktijk gedeelte worden er technieken aangeleerd en geoefend die toepasbaar zijn in een onveilige situatie waarbij een cliënt fysiek destructief gedrag laat zien. De technieken zijn proportioneel in te zetten en zijn gericht op het humaan toepassen van fysieke kortdurende begrenzing. 

De-escaleren vormt de basis waar vanuit destructief gedrag benadert dient te worden. Het is niet het middel, maar de oorzaak van frustratie, onrust, overprikkeling enz. die aanleiding zijn voor uiteindelijk opschalen naar destructief gedrag. De-escaleren begint bij situationeel kijken naar wat er in de omgeving verandert waardoor spanning opbouwt. Wat hebben we gemist of wat gebeurd er waardoor gedrag verandert? Proactieve interventies zijn gericht op het herstellen van de rust en of veiligheid bij de ander. Mocht destructief gedrag de veiligheid in het geding brengen van de persoon of de omgeving, dienen de hulpverleners dit op een humane en kortdurende manier op een juiste manier uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij uiteindelijk om het doel om niet meer toe te werken naar destructief gedrag en dat te reguleren, maar juist voorkomen van destructief gedrag door proactieve interventies te gebruiken ten bate van de cliënt.  

 Theoretisch kader verdeeld in 3 subonderdelen (gegeven door een theoretische trainer)  

1.Veilig werken vanuit inzicht in de cliënt  
 • Inzicht krijgen in wie de cliënt is en waar gedrag vandaan kan komen;  
 • Inzicht krijgen in hoe je kan aansluiten bij de behoefte van de cliënt wanneer de spanning oploopt. 
2.Veilig werken vanuit inzicht in jezelf 
 • Wat heb je zelf nodig om je veilig te voelen? Wat triggert mij en hoe kan ik dit beïnvloeden?  
3.Veilig samenwerken als team en met de cliënt  
 • Toepassen van het situationeel analyseren van gedrag en herkennen van signalen.  
 • Samenwerken aan de hand van doelen.  

 Praktijk onderdeel verdeeld in 3 subonderdelen (gegeven door een take care trainer)  

1.Oefenen met positionering  
 • Ervaren van je persoonlijke ruimte  
 • Ervaren van bewegen in de ruimte en zicht op de ander houden  
 • Afweren  
2.Oefenen van bevrijdingstechnieken
 • Technieken om los te komen wanneer je vastgepakt wordt  
3.Oefenen van fixeren van de cliënt  
 • Fixeren  
 • Begeleiden van een cliënt naar een andere ruimte (transport).  
 Resultaat  

Na afloop van deze training:  

 • Heb je als zorgprofessional inzicht in stressvolle situaties en kun je deze beïnvloeden vanuit analyse, omgeving en communicatie 
 • Ben je in staat om de veiligheid te herstellen;
 • Heb je inzicht in zelf beïnvloeding bij stressvolle situaties en kun je dit toepassen in de dagelijkse praktijk;  
 • Kun je als zorgprofessional onveilige situaties analyseren vanuit reflectie en vroeg-signalering en interventies toepassen gericht op weghalen van de prikkel en beïnvloeden van de omgeving; 
 • Heb je jouw vaardigheden omtrent technieken getraind en geoptimaliseerd;  
 • Kan je humaan en kortdurend ingrijpen vanuit techniek, afstemming en samenwerking. Je kunt samenwerken vanuit scenario`s, gezamenlijke strategie bij onveilige situaties en afstemming vanuit taakverantwoordelijkheid; 
 • Ben je in staat om taken te verdelen binnen stressvolle situaties en ken je ieders kwaliteit binnen dit spectrum (bij een training op teamniveau).  

Kosten en tijdsbesteding  

 • Deze training bestaat uit twee dagen en er is geen studiebelasting voor of na de training nodig
 • Mocht je als team geïnteresseerd zijn in het volgen van deze training, neem dan contact op met onze opleidingscoördinator Beau via het contactformulier onder aan deze pagina. Zo kunnen we samen tot praktische afspraken komen, een offerte opstellen en de training op maat aanbieden;
 • Voor een zorgprofessional kost deze training €85 per dagdeel. Wil je als zorgprofessional deelnemen in de leerlijn tot Professional in de complexe zorg? Neem dan contact op met Careflex Opleiden via het contactformulier onder aan de pagina.
Locatie  

Deze training vindt plaats op onze Zorgcampus aan de Erasmusweg 34 in Breda.  

Contact over de training

Ben je enthousiast en wil je met je team deelnemen aan onze training? Of wil je eerst wat meer informatie? Vul dan het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.