Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Positieve gezondheid

Training positieve gezondheid

Context 

In 2012 werd het concept Positieve Gezondheid in Nederland geïntroduceerd. De oude definitie van gezondheid van 1948 voldeed niet meer binnen de huidige maatschappij. In het concept van positieve gezondheid gaat het om het vermogen van mensen om om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen waar eenieder in het leven voor komt te staan. Dit geeft mensen meer eigen regie. Het gaat om mensen, om veerkracht en hoe je het leven betekenisvol maakt.  

Hoewel het concept van Positieve Gezondheid in de eerstelijnszorg al langer wordt gehanteerd, wordt het nog minder ingezet in de jeugdgezondheidszorg bijvoorbeeld. Omdat normaliseren steeds vaker het uitgangspunt is in de care en binnen Careflex, geeft het model van Positieve Gezondheid houvast.  

Inhoud 

Deze training gaat zowel in op de balans van de hulpverleners als op het ondersteunen van gezinnen in deze veerkracht. Covid-19 heeft de pijnpunten in de jeugdgezondheidszorg verder blootgelegd. Er ontstaat steeds meer complexe casuïstiek en veelal (v)echtscheidingsproblematiek. We denken dat de focus op de leefgebieden van positieve gezondheid binnen de hulpverlening, gezinnen in staat stelt om toekomstige uitdagingen zoveel mogelijk zelf (en met het netwerk) het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast doet deze complexe casuïstiek een steeds groter beroep op de professionals en helpt hun veerkracht om zichzelf staande te houden en daarmee de continuïteit te garanderen. De onderwerpen die aan bod komen:  

 • Wat is Positieve Gezondheid?  
 • Wat is de reden dat Positieve Gezondheid in 2012 haar intrede deed?  
 • Waarom is Positieve Gezondheid juist nu in de jeugdgezondheidszorg belangrijk?  
 • De dimensies van positieve gezondheid i.r.t. jeugd- en gezinshulpverlening  
 • Het spinnenweb zelf invullen (tweetallen)  
 • Het spinnenweb in hulpverlening (kind-, jongeren-, volwassen, en eenvoudige tool)  
 • Opdracht binnen hulpverlening  
 • Feedback en reflectie
Leerdoelen  

Voor deze training hebben we de volgende leerdoelen vastgesteld;  

 • Deelnemers hebben geleerd om anders naar hulpvragen te kijken  
 • Deelnemers leren om de zes dimensies integraal onderdeel te maken van hun hulpverlening  
 • Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen veerkracht en mogelijkheden  
 • Deelnemers hebben kennis genomen van de diverse spinnenwebben en het gebruik hiervan  
 • Deelnemers hebben de link gelegd tussen normaliseren en positieve gezondheid  
Leeruitkomst  

Deelnemers passen Positieve Gezondheid toe binnen hun hulpverleningstrajecten en stimuleren anderen om niet te problematiseren, verder te kijken dan de symptomen en meer naar de oorzaak van ontstane problematiek. 

Tijdsbesteding en kosten

We rekenen voor deze training op de volgende belasting in tijd;  

 • Training: 4 uur in totaal  
 • Toepassing in de praktijk: 2,5 uur in totaal  
 • Afronden eindopdracht en reflectie: 1 uur in totaal  

Voor een zorgprofessional kost deze training €85 per dagdeel. Wil je als zorgprofessional deelnemen in de leerlijn tot Professional in de complexe zorg? Neem dan contact op met Careflex Opleiden via het contactformulier onder aan de pagina.

Toetsing  

Alle deelnemers dienen na de training met de tools aan de slag te gaan binnen minstens 1 hulpverleningstraject. De toetsing bestaat uit een eindopdracht waarin de toepassing van het spinnenweb besproken wordt en reflectie waarin de hulpverlener op het traject en op zijn/haar eigen balans en veerkracht terugblikt. Na afronding van de eindopdracht, ontvangt de deelnemer een certificaat.  

Contact over de training

Ben je enthousiast en wil je met je team deelnemen aan onze training? Of wil je eerst wat meer informatie? Vul dan het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.