Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Training: Geweldloos verzet

Onze visie op Geweldloos Verzet   

Geweldloos verzet is een (bekende) methodiek die geschreven is voor situaties waarin iemand gewelddadig en destructief gedrag inzet. Daarmee ondermijnt diegene het gezag van hulpverleners, ouders en/of verzorgers. Deze training geeft zorgprofessionals handvaten om vanuit zelfvertrouwen, betrokkenheid, beschikbaarheid en nabijheid dit gedrag te doorbreken. Wat wij belangrijk achten bij deze training is de context waarbinnen iemand werkt mee te nemen. Iedere context (team, omgeving) kent haar beinvloedingsfactoren en versterken of verzwakken de gekozen aanpak en houding.   

Stelling nemen tegen geweld en risicovol gedrag vanuit nabijheid, veiligheid en vastberadenheid”  

Doelgroep 

Iedere professional die in meer of mindere mate werkt met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag in de care. Zowel MBO, HBO als WO en zowel directe zorg als ondersteunend. Mocht je als ouder of verzorgen willen deelnemen, neem dan even contact met ons op via het contactformulier.  

SKJ Accreditatie 

Deze training is SKJ geaccrediteerd onder nummer: SKJ210547. 10.25 punten

Inhoud  

In deze training beslechten we gezamenlijk het gevoel van machteloosheid wanneer destructief gedrag zich voordoet. We zorgen ervoor dat jij als zorgprofessional invloed hebt op jezelf. Want als jij verandert, dan doet dit automatisch iets bij de ander. We leren je om in contact te blijven met de ander en niet in te gaan op het gewelddadige gedrag, want dat zou reageren met geweld zijn. Niet door te vermijden maar door te blijven staan: verzet. Deze training bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • De theoretische kant van geweldloos verzet. Waar is de methode op gebaseerd en wat is het doel?  
 • Hoe ziet geweldloos verzet in de praktijk eruit?  
 • De verschillende onderdelen van geweldloos verzet, de zogenoemde interventies 
 • De noodzakelijke verandering als persoon. Wat is je gedrag/reactie wanneer je niet ingaat op het destructieve gedrag? Iets wat je misschien nog niet aanboort danwel optimaal inzet? Wat heb je nodig om dat eigen te maken?  
 • Kijkend naar het niveau en behoefte van onze cliënten: waarom is Geweldloos verzet zo’n passende methode en wat ga jij morgen als professional anders doen.  
Resultaat  

Na afloop van deze training:  

 • Hebben de deelnemers inzicht gekregen in de visie van geweldloos verzet en wat er mee wordt beoogd; 
 • Hebben de deelnemers inzicht gekregen in wat er wel en niet nodig is om geweldloos verzet als methode te kunnen gebruiken; 
 • Hebben de deelnemers inzicht gekregen in de interventies als tool binnen geweldloos verzet; 
 • Hebben de deelnemers aan de hand van een casus interactief de interventies opgepakt; 
 • Hebben de deelnemers gereflecteerd op hun proces als fictief team, binnen de principes van geweldloos verzet. 
Kosten en tijdsbesteding  
 • Deze training bestaat uit drie dagdelen en er is geen studiebelasting voor of na de training nodig
 • Mocht je als team geïnteresseerd zijn in het volgen van deze training, neem dan contact op met onze opleidingscoördinator Beau via het contactformulier onder aan deze pagina. Zo kunnen we samen tot praktische afspraken komen, een offerte opstellen en de training op maat aanbieden;
 • Voor een zorgprofessional kost deze training €85 per dagdeel. Wil je als zorgprofessional deelnemen in de leerlijn tot Professional in de complexe zorg? Neem dan contact op met Careflex Opleiden via het contactformulier onder aan de pagina.
Locatie  

Deze training vindt plaats op onze Zorgcampus aan de Erasmusweg 34 in Breda.  

Contact over de training

Ben je enthousiast en wil je met je team deelnemen aan onze training? Of wil je eerst wat meer informatie? Vul dan het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.