Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

‘Doe effe normaal; Normaliseren van ouderschap’

Training ‘Doe effe normaal; Normaliseren van ouderschap’ 

Context

Een normaliserende visie op hulpverlening vanuit het vergroten van de eigen kracht van een gezinssysteem en welke rol of gedrag dit vraagt van de hulpverlener om een andere beweging op gang te brengen.

Op internet, televisie, radio en in de krant komen steeds meer zorgelijke geluiden naar buiten: Het systeem van de jeugdzorg piept en kraakt. De jeugdzorg raakt steeds verder overbelast. De wachtlijsten lopen op, zorginstellingen en aanbieders hanteren een opnamestop. Kinderen, jongeren en ouders wachten te lang op de best passende hulpverlening, wat maakt dat zij steeds meer in de knel raken en het aantal schrijnende situaties toeneemt. Er is steeds meer geld nodig en er wordt sneller opgeschaald naar zwaardere vormen van formele jeugdhulp. Het papierwerk stapelt zich op, er is steeds minder tijd voor een “oprecht luisterend oor”. Oplossingen zoals meer geld of het verschuiven van verantwoordelijkheden binnen het systeem, zijn de voor de hand liggende oplossingen.  

Wat is hier de oorzaak van? Maar vooral wat zouden mogelijke oplossingen zijn? De visie op opvoeding is de afgelopen decennia sterk veranderd. Van opvoeden vanuit de gedachte “Doe niet te flauw, veeg je tranen weg, kusje erop, opstaan en weer door gaan” tot een opvoeding vanuit de “Curling”gedachte van het zo veel mogelijk voorkomen van vallen, fouten maken, pijn en verdriet. Van een strenge opvoeding, naar vrije opvoeding tot een liefdevolle begrenzing in de opvoeding. De vraag komt dan op: Zijn wij doorgeslagen in onze stijl van opvoeden en begeleiden van onze jeugd van de toekomst? Hoe komt het dat steeds meer kinderen en ouders uiteindelijk toch problemen ervaren waarvoor zij professionele ondersteuning vragen? Waarom was de hulpverlening en jeugdzorg in het verleden voor de gezinnen die “het echt heel erg nodig hadden” en nu lijkt elke gezin een hulpverlener te hebben? 

Wij denken dat wij vanuit onderstaande uitgangspunten, samen als professionele opvoeders een beweging op gang kunnen brengen om ouders weer in hun kracht te zetten. Het bijkomend effect is dat er minder een beroep gedaan hoeft te worden op de formele jeugdzorg. En we denken dat dat onder aan de streep het beste is voor ieder kind: “Doe gewoon effe normaal”.  

Uitgangspunten van de training
 • Normaliseren van ouderschap èn normaliseren van hulpverlening; 

Vanuit het perspectief van de ouder: Eigen kracht visie, het vergroten van een gezond netwerk, ouderschap vanuit balans, van luizenmoeder tot curlingouder oftewel leren reflecteren op de eigen ouderrol, opvoeding door de jaren heen, invloed van de ouder tot het opvoeden van een veerkrachtig kind met voldoende zelfvertrouwen, de rol van aanleg & omgeving, leren afstemmen op de behoeften van het kind, positief communiceren 

Vanuit het perspectief van de hulpverlener: visie op hulpverlening vanuit vertrouwen, positiviteit, stimuleren eigen kracht, vergroten van de inzet van het voorliggend veld, visie van systemisch werken en denken, probleemgestuurd of oplossingsgericht denken?, visie om omdenken, rol van de positieve psychologie, een simpel model van hulpverlening vanuit de 3 vragen met als doel wat goed gaat vergroten, inschatting bezoeker-klager-klant, technieken motiverende , 1 gezin – 1 plan gedachte, intensieve samenwerking in de gouden driehoek: gezin/kind – onderwijs – hulpverlening, gespreksvoering, hoe groot is de rol van de hulpverlener en zou het moeten zijn,  

 • Opvoeden en ouderschap gaat met vallen en opstaan, problemen mogen er zijn, leren kijken naar wat al goed gaat en een kritische houding aanleren of het wel een probleem is 
 • Ouders in balans binnen alle verschillende rollen en taken (gezin, werk, relatie, sociaal leven, hobby’s, mantelzorger, huishouden, gezinsmanager)  
 • Er zijn geen 10 professionals nodig in een gezin voor het beste resultaat, ‘doe ff normaal’. Wees kritisch op je eigen rol als hulpverlener. 
 • Vanuit 1 aanspreekpunt/coördinator terug naar de basis in het gezin èn de hulpverlening.  
 • Minder ad-hoc interventies gericht op direct zichtbare problematiek 
 • Waar ligt de basis van de problematiek, de onderliggende oorzaken en kansen voor oplossingen 
 • Samenwerking in hulpverlening en onderwijs 
 • Meer inzetten op preventie, zodat focus bij de basis begint; “wat gaat er goed, wat gaat er minder goed en wat is er dan nodig” 
 • Het creëren van een informeel vangnet vanuit het netwerk van vrienden, familie en buren 
 • Goed zorgen voor jezelf als hulpverlener, het gouden instrument in de ondersteuning voor kinderen, jongeren en ouders, waar ligt jouw invloed als hulpverlener en waar niet? 
 • Het financiële en juridische systeem moet als hulpmiddel voor de hulpverlening dienen i.p.v. leidend en beperkend; hoe gaan wij om met de uitdaging in financiële systeem/wetgeving? 

 

Inhoud 
 • Verkennen: Dialoog rondom huidige knelpunten jeugdzorg 
 • Ontwerpen: Hernieuwde visie op de rol van de ouder en vergroten eigen kracht 
 • Ontwerpen: Hernieuwde visie op de rol van de hulpverlener en talentenpalet 
 • Vormgeven: Praktische handvatten voor jou als hulpverlener om tot verandering binnen de jeugdzorg te komen 
 • Uitdragen en borgen: Wat ga jij concreet “morgen” anders doen? Wat is jouw eerste stap en waar zit jouw invloed? 

 

Doelgroep 

Deze training is bedoeld voor jeugdzorgprofessionals, jeugdhulpverleners, begeleiders, orthopedagogen en teamleiders werkzaam binnen de residentiele of ambulante jeugdzorg.  

 

Doelstelling, na deze training; 
 • Kun jij als professional jouw visie op onbegrepen gedrag, en die van gezinnen, kritisch tegen het licht houden 
 • Ben jij in staat om jezelf te spiegelen op de eigen hulpverleningsdrang en bij gezinnen de aangeleerde hulpeloosheid blijvend te voorkomen. 
 • Heb jij een hernieuwd inzicht op hoe de hulpverlening binnen jeugdzorg er uit zou kunnen zien 
 • Heb jij handvatten hoe ouderschap en hulpverlening te normaliseren 
 • Heb jij handvatten voor een veranderde rol vanuit de hulpverlener 
 • Heb jij positieve energie om samen aan de slag te gaan vanuit veranderkracht 

 

Tijdsbesteding  en kosten

Deze training bestaat uit 2 dagdelen van 3,5 uur. Waarin we starten met een herziening op het werken in de jeugdzorg en visie op gezinnen en jeugdigen (Dagdeel 1). In de periode tussen de dagdelen spiegelt men zichzelf en hun werkomgeving op deze visie. In de tweede bijeenkomst pakken we hierop terug en kijken hoe we samen een nieuwe beweging op gang kunnen brengen (Dagdeel 2).  

Voor een zorgprofessional kost deze training €85 per dagdeel. Wil je als zorgprofessional deelnemen in de leerlijn tot Professional in de complexe zorg? Neem dan contact op met Careflex Opleiden via het contactformulier onder aan de pagina.

 

Aanbevolen literatuur 
 • Positieve gezondheid 
 • Positieve psychologie 
 • Lastige kinderen; heb jij even geluk (omdenken) 
 • Curlingouder 

Contact over de training

Ben je enthousiast en wil je met je team deelnemen aan onze training? Of wil je eerst wat meer informatie? Vul dan het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.