Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Succesverhaal: Er is altijd een oplossing

Voor elke uitdaging is een oplossing. Het liefst zorgen wij met elkaar voor die oplossing. Dit geldt voor alles wat we doen in het werk. Zo ook in dit korte maar krachtige succesverhaal!  

Onze Careflexer Kerime Boers had een uitdaging. Samen met het zorgteam wilde ze voor een cliënt, die 1 op 1 begeleid werd, een barbecue mét DJ regelen. Ze wilde graag een DJ en een groot feest! Maar hoe kwamen ze aan het geld? En hoe kwamen alle spullen bij de cliënt? 

Het was geen kwestie of de barbecue er ging komen, maar eerder wanneer. Denken in oplossingen zit als Careflexers in ons DNA. Ze kwamen in contact met een cliënt die DJ is. ASVZ en Prisma hebben hierbij geholpen. De spullen voor de DJ? Die konden wel in de Careflex bus! Zo hebben ze een fantastische avond gehad, en vooral de cliënt een lach op het gezicht bezorgd!  

Denken in oplossingen en mogelijkheden. Dat is het fijne aan het werken bij Careflex. Verhalen zoals die van Kerime horen we bij Careflex graag! En vooral ook een uitnodiging voor iedereen om altijd met elkaar een oplossing te vinden. Want echt, er is altijd een oplossing.  

Succesverhaal: Week tegen Eenzaamheid

Het is vanaf vandaag de Week tegen Eenzaamheid. Eenzaamheid komt bij alle doelgroepen leeftijden in de zorg voor. Daarom delen we deze week tips voor wat je als hulpverlener kan doen wanneer je merkt dat een cliënt zich eenzaam voelt. We lichten toe met een verhaal over hoe onze hulpverleners deze tip met succes hebben toegepast.

Ervaringsverhaal: Driedaagse training psychopathologie bij jongeren

De driedaagse training psychopathologie bij jongeren behandelt verschillende psychische ziektebeelden en stoornissen uit de DSM-V. Een deelnemer die bij Careflex werkzaam is in de jeugdzorg vertelt over haar ervaring:

Op bewonersvakantie, een reis langs alle zintuigen!

Begeleider Charlotte Brugel werkt al 6 jaar bij Careflex en heeft al veel mogen meemaken. Op vakantie gaan met cliënten van de zorginstelling Bartiméus nog niet. Daar kwam verandering in toen ze met haar collega’s en cliënten op bewonersvakantie ging. Ze blikt terug op haar favoriete momenten die alle zintuigen prikkelden: