` Werkwijze - Careflex Zorg Groep

Uw zorgvraag staat centraal

Careflex is uw partner in de zorg. Wij zetten te allen tijde uw zorgvraag centraal en zoeken daarbij de beste oplossing. Wij werken nauw samen met u als opdrachtgever, zodat we het beste resultaat behalen voor de cliënt en uw organisatie. Wij stellen heldere doelen, maken duidelijke afspraken en komen deze na.

Uw vraag is onze uitdaging. Geen ‘probleem’, ‘hiaat’, ‘crisis’ of ‘conflict’ gaat ons te ver. Door middel van methodisch denken, een positieve grondhouding en een doelgerichte aanpak slagen wij er in om de meest uiteenlopende, complexe en gevoelige situaties te stabiliseren en te verbeteren. Wij vinden een oplossing die écht werkt.

Kwaliteit

Wij vinden dat als je zorg levert je ook verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de uitvoering. Hierin gaan wij verder dan uitzendorganisaties en andere zorgbureaus. Het beste resultaat bereik je namelijk door voortdurend de ambitie te hebben om bestaande werkwijzen te verbeteren. Dit geldt zowel voor de individuele medewerker als voor de organisatie als geheel.

Daarom doen we veel aan reflectie en evalueren we samen met u onze inzet om zo te zien wat goed werkt en waar we mogelijk de samenwerking kunnen optimaliseren. Wij zijn altijd eerlijk en transparant, want op die manier haal je het beste uit ieder zorgmoment.

Flexibiliteit

Wij zijn ons bewust van onze bijzondere positie als externe partner en vinden dat wij een voorbeeldfunctie dienen te vervullen in de kwaliteit van onze zorgverlening. Daarom streven wij er naar om ieder keer van toegevoegde waarde te zijn voor onze partners.

Hierbij gaan wij uit van de kracht van flexibiliteit. Niet alleen als middel om tijdelijke knelpunten op te lossen, maar ook als basis om altijd en overal een hoogwaardig zorginhoudelijk antwoord te bieden op al uw complexe zorgvragen. Immers, het enige wat blijft is verandering. Careflex signaleert, reageert, innoveert en evolueert, zodat u de garantie heeft dat u in iedere situatie op ons kunt vertrouwen.