` Cursussen en trainingen - Careflex Zorg Groep

Uitgelichte cursus: 'Weet wat je zegt!' - Communicatie met cliënten

Een vaak gebruikt woord binnen het werkveld van de complexe casuïstiek is ‘regie’. Maar wat is regie eigenlijk? Hoe hou je de regie? En hoe signaleer je dat je de regie dreigt kwijt te raken? Had je dan werkelijk de regie of leek het misschien maar zo?

 

Regie over jezelf

Zorgprofessionals van ieder niveau komen per definitie met regelmaat in situaties terecht waarin het even anders loopt dan gedacht. Vaak wordt dan geprobeerd om cliënten of collega’s bij te sturen. Hierbij bestaat echter voortdurend het risico op conflicten en escalaties. Zeker binnen de complexe zorg laten mensen zich immers niet zo gemakkelijk ‘regisseren’. Een betere strategie is dan ook om vooral naar jezelf te kijken en regie te houden over je eigen handelen als zorgprofessional.

Speciaal hiervoor hebben wij de cursus ‘Weet wat je zegt!’ ontwikkeld. Hierbij wordt de deelnemer meegenomen op een reis langs oplossingsgericht werken, socratisch motiveren en praktische communicatieve vaardigheden voor mensen die werken met mensen.

Uitgelichte training: 'Take care!' - Omgaan met agressie

Als professioneel hulpverlener ben je niet alleen bezig met het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg, maar ben je ook verantwoordelijk voor de veiligheid van cliënten, collega’s en jezelf. Hoe ga jij om met verbale en fysieke agressie? Hoe reageer jij wanneer er signalen zijn dat een situatie dreigt te escaleren? Hoe herken je eigenlijk die signalen? En wat kun je vervolgens doen om escalatie te voorkomen?

 

Programma

De training ‘Take care!’ richt zich op het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van agressie en escalatie. Deelnemers gaan op actieve wijze met de trainer en elkaar aan de slag om op basis van diverse praktijkvoorbeelden bekwaamheden aan te leren en te oefenen. Hierdoor leren zij om effectief (dreigende) escalaties te neutraliseren en te allen tijde een veilige omgeving te kunnen bieden voor zowel cliënt als zorgteam.

Uitgelicht coachtraject: Intervisie op maat

Werken in de zorg is topsport. Het beste resultaat bereik je dan ook wanneer je als team optimaal functioneert. Soms loopt het echter allemaal niet zoals gewenst, waardoor er bijvoorbeeld sprake is van een hoog verzuim onder uw medewerkers of bovengemiddeld veel escalaties van cliënten. Doordat een oplossing niet in zicht is staat de kwaliteit van de zorg onder druk, meestal tot onvrede en teleurstelling van alle betrokkenen. Op dat moment kan Careflex helpen door een intervisietraject te starten.

 

Programma

Bij intervisietrajecten loopt de coach van Careflex allereerst een dag mee op de werkvloer. Hierdoor wordt een goed beeld verkregen van de groep en de bijbehorende problematiek. Vervolgens gaat de coach samen met het zorgteam op zoek naar de achterliggende oorzaken van de ontstane situatie. Door moeilijke thema’s bespreekbaar te maken en de focus te leggen op processen in plaats van personen wordt het zorgteam gestimuleerd om zelf doelgerichte oplossingen aan te dragen. Waar nodig assisteert de coach met het bieden van zorginhoudelijke kennis of het toepassen groepsgerichte werkvormen, zodat ook het plezier weer terugkeert op de werkvloer en iedereen elke dag het beste uit zichzelf kan halen.

Teamgerichte trainingen

 • Werken met krachtige teams
 • Efficiënt werken
 • Professionele communicatie binnen teams
 • Cursus vergaderen
 • Doelgericht rapporteren en overdragen
 • Dyslexie op de werkvloer – Handvatten voor medewerkers
 • Methodisch werken
 • Coaching on the job
 • Maatwerk teamcoaching
 • Intervisie
 • Supervisie
 • Timemanagement
 • Maatwerk teambuilding
 • Survival
 • Theatersport / improvisatietraining

Veiligheid en maatregelen

 • ‘Take care!’ – Weerbaarheidstraining voor zorgprofessionals
 • Deëscalerend werken
 • Vroegrepressie
 • Project Take Care – Maatwerkpakket met subsidie
 • Emotiemanagement en regie voeren

Managementtrainingen

 • Verandermanagement
 • Oplossingsgericht coachen
 • Motiverende gespreksvoering
 • Werken met krachtige teams

Praktijkgerichte cursussen

 • Oplossingsgericht bejegenen
 • Socratisch motiveren
 • ‘Weet wat je zegt!’ – De cliënt als expert
 • Praktische neurologie
 • Maatwerk praktische psychopathologie (o.a. borderline, PTSS, dementie, depressie)
 • MCDD in de praktijk
 • ASS basiscursus
 • Praktisch ASS (o.a. ASS en communicatie)
 • ASS en seksualiteit
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Basiscursus mensen met een (SG)LVB
 • Maatwerk mensen met een (SG)LVB (o.a. verslaving)
 • Mag ik puber zijn? – Pubers met een LVB
 • ADHD basis
 • Praktisch ADHD
 • Hechtingsproblematiek
 • Praktisch ODD
 • Psycho-educatie
 • Cursus ontwikkeling en seksualiteit

Inspiratiesessies

 • Zorg en dwang
 • (SG)LVB
 • Weet wat je zegt
 • Maatwerk inspiratie sessies

Overige cursussen

 • Ambulant werken
 • In gesprek met netwerken 

Neem contact met ons op

Wij maken graag een afspraak met u om samen de mogelijkheden te bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn met onze cursussen en trainingen.

U kunt telefonisch contact opnemen via:

T: 076-5138484

U kunt ons ook een e-mail sturen: