cd

Mensen met een uitdaging

De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Ze krijgen te maken vaak heel bijzondere, maar ook kwetsbare mensen. Iedere situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

neem contact met ons op

Onderaannemerschap als flexibele oplossing

Het is mei 2020 wanneer Els* en ik in gesprek zijn over de vraag voor een gezinsbehandelaar in de jeugdzorg bij Pro6. Het is druk, er zijn veel casussen te verdelen, maar niet genoeg medewerkers om dit op te pakken. Hierdoor belanden nieuwe cliënten mogelijk op een wachtlijst. Wat het lastig maakt een geschikte collega te vinden, is dat het aantal casussen dat beschikbaar is en de financiering daarvan wisselend is. Je hebt dus een collega nodig die flexibel inzetbaar is.

Samen bespreken we de verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan dit probleem. Detachering, deta-vast en werving en selectie passeerden de revue. Het meest enthousiast zijn we over samenwerken vanuit partnerschap en de juiste prikkels: hoofd- en onderaannemerschap. Een bekend fenomeen in de jeugdzorg, maar de associatie met detachering is er niet direct. Stel nu dat je ze beide kan combineren?

De onvoorspelbaarheid van de jeugdzorg in het algemeen, blijkt uiteindelijk de belangrijkste reden voor een andere manier van samenwerken. We zien dat financiering erg kan fluctueren, net als de hoeveelheid casussen en de complexiteit daarvan. Het is belangrijk dat je als organisatie kunt aanpassen in capaciteit en flexibiliteit, binnen de kaders van de gegeven financiering.

Door te werken met onderaannemerschap neem je die casus(sen) die zorg behoeven uit handen. Je wordt dus alleen betaald voor de casussen die je overneemt. Het op- en afschalen van medewerkers wordt hierdoor een stuk eenvoudiger en kosten zijn direct gerelateerd aan zorg, indirecte kosten zijn amper aanwezig. Deze manier van werken geeft vooraf duidelijkheid aan beide partijen. Wanneer de vraag zich dan voordoet, kunnen we al onze tijd besteden aan het helpen van de cliënt, waardoor zij niet op een wachtlijst terechtkomen. Die gedachte sprak ons beiden wel aan.

In de loop van 2021 zijn we van start gegaan. Klein, voorzichtig. Gewoon om te kijken of onze ideeën omtrent onderaannemerschap wel zouden werken. Inmiddels zijn we verschillende casussen verder en is de samenwerking een succes. Een casus ‘erbij pakken’ is zowel voor Pro6 als voor Careflex een stuk eenvoudiger dan het acuut zoeken naar een fulltimer om te detacheren.

We zijn erachter gekomen dat het werkt en geloven er sterk in dat dit een oplossing is die duurzaam voordelen biedt. Het vraagt aan de voorkant van de samenwerking om vertrouwen, babystapje voor babystapje. Maar het resultaat mag er zijn, en daar zijn we trots op.

Benieuwd of dit ook iets voor uw zorgorganisatie is?

Neem dan contact op met Freek Peters via 06-15859667. Samen kijken we hoe we onderaannemerschap in kunnen zetten bij uw organisatie.

 

*Els is directeur van Pro6. Pro6 is een ervaren hulpverleningsorganisatie die specialistische hulp biedt voor het hele gezin.