Kennisevent ‘Zorgen voor de cliënt van morgen’

De kwaliteit van leven verbeteren voor de cliënt staat centraal in het derde Kennisevent van Careflex. Op 31 maart 2022 nemen we jou vanaf 19:00 uur online mee in het thema ‘Zorgen voor de cliënt van morgen’. Verschillende interessante sprekers delen hun kennis en kunde rondom dit onderwerp tijdens het online Kennisevent. Denk aan onderwerpen die gaan over de psychiatrie, verstandelijk gehandicapten, jeugd, samenleving, inclusie & exclusie en innovatie.

Aanmelden

Zorgen voor de cliënt van morgen

Het is onze missie om cliënten en mensen om ons heen te helpen met hun alledaagse taken en levensbehoeften. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van leven en werken van de kwetsbare doelgroepen stabiliseren en ontwikkelen. Bij alles wat we doen vragen we ons af: ‘Wat heeft de cliënt eraan?’

Op 31 maart 2022 nemen we jou vanaf 19:00 uur online mee in het thema ‘Zorgen voor de cliënt van morgen’. Verschillende interessante sprekers delen hun kennis en kunde rondom dit onderwerp tijdens het online Kennisevent. Scroll omlaag om alle sprekers te bekijken.

Voor wie is het Kennisevent?
Je bent van harte welkom als jij werkt in de complexe zorg of graag wilt werken in de complexe zorg (gehandicapten zorg, jeugdzorg, ouderenzorg en GGZ).

Wat levert het jou op?
Binnen de genoemde onderwerpen krijg jij toepasbare voorbeelden. Jij krijgt nieuwe tools om de volgende morgen mee te nemen in het werk dat je doet in de complexe zorg. Waardevolle handvaten om het leven van de cliënt nóg een beetje beter, makkelijker en leuker te maken.

Wat kan je verwachten deze avond?
Tijdens deze avond staan er meerdere sprekers klaar om van te leren en mee in gesprek te gaan. Het Kennisevent wordt officieel geopend om 19:00 uur, daarna is het aan jou hoe jij het programma wilt doorlopen. Het programma duurt tot 21:30 uur.

Programma
19:00 uur – 19:30 uur: Opening Kennisevent door Tessa van Aalten
19:30 uur – 20:15 uur: Ronde 1

Thyra Koeleman: Ervaar het maar

Yuri Scharp: Uitdagend werk leuker maken met playful work design

20:15 uur – 20:30 uur: Pauze
20:30 uur – 21:15 uur: Ronde 2

Ellis Merkelijn: Ontdek de leefwereld van mensen met niet aangeboren hersenletsel

Maartje Claassen: Zorgen voor de cliënt van morgen, begint nu

Björn Canfijn: De cliënt van morgen verdient een ander perspectief

21:15 uur – 21:30 uur: Afsluiting door Tessa van Aalten

 

Praktische informatie
  • Datum: donderdag 31 maart 2022
  • Het is een online event. Dit betekent dat je vooraf een link toegestuurd krijgt om in te loggen
  • Het programma begint om 19:00 uur en eindigt om 21:30 uur
  • We gaan en staan voor de kwaliteit van de zorg. Het Kennisevent is een gratis event waarbij we onbaatzuchtig kennis delen aan mensen die werken in de complexe zorg of graag willen werken in de complexe zorg (gehandicapten zorg, jeugdzorg, ouderenzorg en GGZ)
  • Heb jij je aangemeld? Dan sturen we je een formulier waarin jij je keuze van sprekers door kan geven.

Vragen
Heb je nog specifieke vragen over het Kennisevent? Mail dan naar communicatie@careflexzorggroep.nl

Bekijk de foto’s van ons laatste Kennisevent: Door de ogen van de cliënt

Tessa neemt je mee in hoe we zorgen voor de cliënt van morgen

Elke dag zijn we in alle lagen van de zorg bezig om dat stapje extra te zetten voor de cliënt. Logischerwijs kijken we dan ook vooruit naar de toekomst. Maar wat is er nodig om aan te blijven sluiten op de zorgbehoeften? Dat is waar dit Kennisevent zich op richt.

Binnen Careflex is Tessa dagelijks bezig met het verbeteren van de zorg. Ze ondersteunt teams binnen zorgorganisaties, zoekt mee naar verbeteringsmogelijkheden en inspireert mensen over hoe mooi ons werk in de zorg is. Tessa van Aalten zit niet snel om tekst verlegen. Daarom is er niemand beter om een knallende opening te geven aan het Kennisevent. Aan haar de eer om te vertellen over het thema: ‘Zorgen voor de cliënt van morgen’. Hoe kunnen we onszelf aanpassen aan de huidige omstandigheden om continue de zorg te verbeteren? Ze staat te popelen om mensen met elkaar te verbinden op deze inspirerende avond.

Maak kennis met de methodische werkwijze 'Ervaar-het-maar'

Ervaar-het-maar is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf de werkvloer heeft Thyra Koeleman, voormalig logopedist, deze werkwijze ontwikkeld. Sinds 2001 wordt deze methode uitgebreid, verfijnd en verder ontwikkeld.

Op een totale en doelgerichte wijze kan de begeleider, leerkracht, ouder, therapeut, gedragskundige het kind of de volwassene op een eenduidige manier ondersteunen. De kracht van de methode is de multidisciplinair benaderingswijze. Deze werkwijze kan de hele dag door toegepast worden.

Thyra Koeleman laat je in deze workshop en lezing kennis maken met de pijlers van Ervaar-het-maar. Deze kennis wordt direct vertaald naar praktische handvatten en activiteiten. Nieuwsgierig naar het verhaal achter de methode Ervaar-het-maar? Thyra verwelkomt je graag en laat je zelf ervaren wat deze totale benaderingswijze inhoudt.

De cliënt van morgen verdient een ander perspectief

Inclusie en participatie zijn een aantal voorbeelden die we tegenwoordig in wet- en regelgeving horen te vangen. Focusgroepen en steeds groter wordende verschillen verdelen onze maatschappij meer dan ooit. De strijd die hieruit ontstaat wordt ook steeds intenser. Begrip en inzicht in de ander vormen de oplossing voor escalerende situaties.

Door de maatschappelijke beeldvorming omtrent de mensen waar we mee werken in de complexe zorg, worden kansen in de maatschappij kleiner en zal meedoen in de gemeenschap en enorme uitdaging vormen voor mensen met een beperking, psychiatrische problematiek of lastige gezinssituaties.

Björn Canfijn zal je meenemen naar participatie in de toekomst. Een nieuwe vorm van focusgroepen: vanuit menselijkheid, normalisatie en inzicht in de ander vormen de toekomst voor de cliënt van morgen.

Uitdagend werk leuker maken met playful work design

Spel en werk, is dat iets wat samen kan gaan? Traditioneel gezien kunnen deze twee niet echt met elkaar samen gaan, maar tegenwoordig zijn er onderzoekers die van dit perspectief afwijken. Zoals Yuri Scharp, hij is post-docteral researcher bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en onderzocht playful work design.

Het werken in de complexe zorg kan uitdagend zijn. Hoe kan je door middel van spel je werk leuker maken? Het gaat erom dat je in je werk de kracht van spel kan benutten om productiever te zijn. Wat gebeurt er met je welzijn en prestatie als je meer spelelementen in je werk brengt? Yuri neemt je tijdens het Kennisevent mee met het onderzoek waar hij de afgelopen vier jaar actief bij betrokken is geweest. Het wordt een hele interactieve workshop, waarin jij als deelnemer de volgende dingen leert:

– Je begrijpt het spel vanuit academisch perspectief
– Je waardeert hoe spel interacteert met je persoonlijkheid en jouw werkomstandigheden
– Je kan kansen herkennen voor spel tijdens werk
– Je ontwikkelt een gevoel van vaardigheid met betrekking tot het starten van spel

Je kan bijvoorbeeld het principe van playful work design straks toepassen op de interactie die je hebt met cliënten. Hoe kan je het zo leuk maken dat er toch een glimlach uitkomt? Samen met Yuri en mede deelnemers leer jij het nut van spel!

Ontdek de leefwereld van mensen met niet aangeboren hersenletsel

Bijna 650.000 mensen ervaren dagelijks de gevolgen van hersenletsel terwijl weinig mensen weten wat dit inhoudt. Niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan je zomaar overkomen. Door bijvoorbeeld een verkeersongeluk, val, beroerte of een hartstilstand staat je leven plotseling op zijn kop.
Dit overkwam ook Ellis Merkelijn toen zij is getroffen door een herseninfarct. Ze neemt je mee in haar wereld hoe ze heeft leren omgaan met de gevolgen van haar hersenletsel en zich vervolgens is gaan specialiseren tot ervaringsdeskundige.
NAH wordt vaak ervaren als een breuk in de levenslijn. Wat maakt dat de ene persoon zijn leven weer oppakt en de ander hier veel meer moeite mee heeft? Ellis laat je kennismaken met de vaak onzichtbare gevolgen van NAH, het herstelconcept en de fases die we daarin onderscheiden. Daarnaast krijg je ook praktische tips zodat je als professional beter aansluit bij de leefwereld van de cliënt.

Zorgen voor de cliënt van morgen, begint nu

Met een tekort aan zorgpersoneel is het een uitdaging om kwaliteit in de zorg te garanderen. SARA is ontwikkeld als verlengstuk van zorgprofessionals om de kwaliteit van zorg en het welzijn van cliënten te kunnen handhaven of zelfs verbeteren.

SARA staat voor Sociale Autonome Robot Assistent. Het is een software platform dat helpt bij dagelijkse zorgtaken en extra zorg biedt. SARA is ontwikkeld met verschillende zorginstellingen om ervoor te zorgen dat zij écht aansluit bij de behoeften en knelpunten uit de zorg. Maartje Claassen, directeur van SARA Robotics vertelt je meer over waarom het zo belangrijk is dat leveranciers met elkaar gaan samenwerken. En hoe je daar ook een steentje aan kan bijdragen.

Tijdens deze sessie leer je ook hoe technologie zoals SARA je kan ondersteunen bij het uitvoeren van zorgtaken. Manon Hunnekens, persoonlijk begeleider en innovator bij Stichting PSW zal dit laten zien aan de hand van concrete verhalen en ervaring uit de praktijk. Daarnaast zie je hoe er met klanten gewerkt wordt volgens het principe ‘voordoen – samen doen – zelf doen’.