Careflex betrekt voormalig hoofdkantoor Juzt

Careflex betrekt voormalig hoofdkantoor Juzt

Per 1 april jl. heeft Juzt al haar zorgverlening succesvol overgedragen. Hiermee is de zorg voor de cliënten gewaarborgd en zijn de zorgactiviteiten van Juzt beëindigd. De volgende fase betreft het vastgoed van Juzt. Een belangrijke stap hierin is gezet met de overdracht van het hoofdkantoor aan de Erasmusweg 34 te Breda aan Careflex Zorg Groep.

 


Foto vlnr.: Hans Dons en Nardo Veldhuijzen (directie Careflex Zorg Groep) met Vincent Schouten (bestuurder Juzt)

Als partner in de zorg helpt Careflex bij het vinden van een structurele oplossing voor complexe zorgvragen. Dit doen ze door het projectmatig overnemen en onderaannemen van zorg, het bieden van trainingen en opleidingen.

Dat juist Careflex het pand van Juzt overneemt is voor beide partijen een mooi gegeven. Careflex en Juzt werken al jaren samen, met name in de complexe jeugdzorg. “Dat de relatie goed is zie je terug in de overdracht. Juzt is de komende tijd nog te vinden in het hoofdkantoor, terwijl Careflex de voorbereidingen treft voor de verhuizing,” aldus Vincent Schouten, bestuurder bij Juzt. Wanneer Juzt de ruimte niet meer nodig heeft zal hier plaats gemaakt worden voor maatschappelijk ondernemen.

Careflex Zorg Groep neemt hiermee een volgende stap in de groei van de organisatie. Nardo Veldhuijzen en Hans Dons van Careflex zijn blij met deze stap. “Ooit zijn we gestart op een zolderkamertje. Een van de gesprekken die sterk heeft bijgedragen aan onze ontwikkeling heeft op dit adres plaatsgevonden met de directeur van het destijds daar gevestigde Bureau Jeugdzorg. Hoe mooi dat we op diezelfde locatie nu een heuse Careflex zorgcampus gaan vestigen,” aldus Hans.
“Het is onze missie om zo goed mogelijk cliënten en instellingen te ondersteunen en zorg te verlenen. Als instellingen vinden dat je dat goed doet, volgt daar automatisch meer zorgovername op. Deze ontwikkelingen uiten zich niet alleen in de omvang maar ook in de inhoud, vandaar dat we op zoek waren naar een onderkomen waar we inhoudelijk en in omvang kunnen groeien en ontwikkelen” aldus Nardo.

Careflex zal komende maanden de nodige verbouwwerkzaamheden aan het pand doen en naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 verhuizen naar de Erasmusweg in Breda. “Het pand moet straks in alles onze kernwaarden uitstralen. Gastvrij, kundig en authentiek. We willen er een plek van maken waar iedereen zich welkom voelt en fijn kan werken, aldus Hans.”

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Wilco Kievit
Manager Bedrijfsvoering
E: wkievit@careflexzorggroep.nl
T: 088-5138484

Marloes Hoefnagels
Stafhoofd Communicatie
E: mhoefnagels@careflexzorggroep.nl


Update: Maatregelen Careflex rondom coronavirus

Maatregelen Careflex rondom coronavirus

Update 23 juni

Gelukkig wordt het nog steeds rustiger rondom corona. Dagelijks lezen we over een afname van het aantal patiënten en in het land lijken we de verspreiding van het virus onder controle te houden. Met Careflex blijven wij het naleven van maatregelen door onze medewerkers en de instellingen waar wij werkzaam zijn, scherp in de gaten houden. Omdat wij zien dat dit goed gaat en wij op dit moment geen grote veranderingen in maatregelen verwachten, zullen wij voorlopig geen aparte corona updates meer publiceren. Mocht er weer aanleiding voor zijn, dan pakken wij dit uiteraard opnieuw op. Met onze partners blijven wij vanzelfsprekend actief in gesprek om de situatie op de werkvloer te monitoren.

Update 25 mei

Inmiddels zijn we alweer een aantal weken aan het opbouwen, waarmee we bedoelen dat wij de crisismodus organisch hebben laten transformeren naar een genormaliseerde structuur van leven en werken. De essentie van ons werk bestaat uit primaire zorgtaken in complexe casuïstiek en dus leven en werken met bijzondere mensen in kwetsbare situaties. Het is ons gelukt om dat principe in de afgelopen weken boven alles te stellen. Dit heeft er toe geleid dat wij als zorgonderneming de continuïteit hebben geborgd bij onze zorgpartners en waar nodig bij crisisinterventie hebben ondersteund. Daarnaast hebben we onze zorgmedewerkers de nabijheid en faciliteiten kunnen gegeven om hun werk te verrichten. We hebben er met alle betrokken instanties alles aan gedaan om zowel preventief als reactief een Great Place to Work te blijven voor onze zorgmedewerkers én de zorgmedewerkers die we tegenkomen in het werkveld.

Vanzelfsprekend blijven wij alle richtlijnen en wijzigingen in maatregelen vanuit de veiligheidsregio, het RIVM, GGD en VGN op de voet volgen en uitvoeren. Op sommige momenten zelfs stringenter dan voorgeschreven. Dit alles om te borgen dat wij uitsluitend zorg verlenen met gezonde zorgmedewerkers.
We hebben in de afgelopen weken duizenden beschermende artikelen ingekocht, verzameld en gedoneerd aan kwetsbare zorglocaties door heel het land. Met de kleinschaligheid konden we binnen luttele uren schakelen en voor één of meerdere dagen middelen leveren in afwachting van grotere voorraden. Nog steeds houden we een kleine voorraad aan voor kwetsbare situaties. We nodigen zorgmedewerkers dan ook uit om dergelijke situaties te melden, opdat we samen met alle betrokkenen voor meer preventie en veiligheid kunnen zorgen.
Voor nu zien we met enthousiasme en waakzaamheid de komende versoepeling van corona maatregelen binnen en buiten de zorg tegemoet. Mits geen ingrijpende wijzigingen in maatregelen, verwachten wij de volgende update richting de zomer te geven. Mocht u tussentijds vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons 24/7 bereiken.


Update 23 april 

Voor de zorg verandert er met de aangekondigde verlenging van de maatregelen vanaf 28 april niet veel. De richtlijnen en protocollen van het RIVM voor het werken in de zorg blijven onveranderd en deze blijven wij dan ook volgen.

De druk op onze zorgmedewerkers blijft aanwezig. Ondanks deze onzekerheid houden wij vast aan ons gezamenlijke doel: de cliënt elke dag weer de zorg leveren die nodig is. Hier zetten onze zorghelden zich onverminderd voor in. Om dit te kunnen waarborgen in deze crisistijd, volgen ze de gestelde richtlijnen op en maken daar waar nodig en beschikbaar, gebruik van beschermingsmiddelen. Ze nemen daarbij de veiligheid in het juiste gebruik in acht. We volgen de maatregelen/besluiten met betrekking tot het gebruik van beschermingsmiddelen bij contactberoepen op de voet.

Wat we in deze hele situatie vooral zien is een hoge mate van gezond verstand bij onze zorgmedewerkers. Dit maakt dat ons ziekteverzuim nog steeds relatief laag is. We zien dat onze medewerkers vitaal en fit blijven om de toegezegde zorg kunnen leveren.

Testen zorgmedewerkers
Hoewel wij zien dat de praktische uitvoerbaarheid van het testen nog altijd achterloopt op de uitgedragen ambities van de overheid, hebben we als Careflex vertrouwen dat we onze zorgmedewerkers de zorg kunnen bieden als dit nodig is.
Bij medewerkers met klachten volgen wij de uitgangspunten van het RIVM. Onze zorgmanagers hebben meerdere lijnen met de arbodienst, ziekenhuizen en GGD tot hun beschikking. Als blijkt dat een zorgmedewerker met aanhoudende klachten getest kan of moet worden, zal onze P&O afdeling daar conform de gestelde procedures zorg voor dragen. Wanneer een medewerker 24 uur klachtenvrij is, kan hij of zij weer aan het werk.

Nog steeds ligt onze focus op gezonde medewerkers en de primaire zorg. Daarnaast blijven wij scherp in de gaten houden wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het verruimen van zorg. Denk aan de ambulante zorg en de mogelijkheid tot het heropenen van dagbestedingen. Gezondheid staat voorop en onder gezondheid bij onze cliënten valt ook het kunnen krijgen van de benodigde aandacht en het uitvoeren van activiteiten. We hopen uiteraard dat hier op korte termijn meer mogelijk gaat zijn en blijven hierover in gesprek met onze zorgpartners.


Update 31 maart

Duidelijke woorden van premier Rutte en minister De Jonge in de persconferentie eerder vanavond. De gestelde coronamaatregelen blijven van kracht, tenminste tot en met 28 april. Dit betekent voor Careflex dat ook wij onze eerder gestelde maatregelen aanhouden. Wij blijven hierin het RIVM volgen in de maatregelen opgesteld voor zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen.

Aandacht voor de Care
Er was in de persconferentie veel aandacht voor de gehele gezondheidszorg. Het doet ons goed om te horen dat men zich realiseert welke druk er op dit moment ook ligt bij de zorgmedewerkers in de zorg buiten de ziekenhuizen (de Care), zoals de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. De uitdaging die er bij onze zorgmedewerkers ligt om deze kwetsbare mensen te blijven steunen en verzorgen is groot. Het is voor mensen met een (verstandelijke) beperking vaak moeilijk te begrijpen waarom de situatie is zoals deze is en voorlopig nog niet zal veranderen. Het vergt enorme inspanning van begeleiders om cliënten dit uit te leggen, ze hierin vertrouwen te blijven geven en gerust te stellen.

Veiligheid en bescherming
Daarnaast is er volop aandacht om deze groep zorgmedewerkers zelf de veiligheid en bescherming te bieden die zij nodig hebben om hun werk te kunnen blijven doen. Ook wij blijven ons uiterste best doen om zorgmedewerkers en zorginstellingen, daar waar nodig te voorzien van preventiemiddelen. Tevens brengen wij onze zorgpartners rechtstreeks in contact met leveranciers uit ons netwerk.

Cruciaal voor de veiligheid van zorgmedewerkers en cliënten is ook het juiste gebruik van deze materialen. Wij hebben daarvoor een handleiding opgesteld met een stappenplan voor het veilig aanbrengen en afdoen van de persoonlijke bescherming.

Testen van zorgmedewerkers
Onder veilig werken valt ook dat zorgmedewerkers getest moeten kunnen worden als hier aanleiding voor is. Ter bescherming van henzelf en hun families, maar ook ter bescherming van de kwetsbare mensen waar zij voor zorgen. Vanaf 6 april komen er daarom meer tests beschikbaar, zodat ook zorgmedewerkers die klachten vertonen én met kwetsbare cliënten buiten het ziekenhuis werken, getest kunnen worden. Wanneer wij concrete aanleiding zien om een test voor een van onze medewerkers aan te vragen, zullen we hiervoor GGD en RIVM inschakelen. Onze zorgmedewerkers zijn allen in bezit van de verklaring ‘cruciaal beroep in vitale processen’ en kunnen daarmee zo nodig direct aantonen dat zij in aanmerking komen voor een test.

Wij blijven intensief in contact met zowel zorgmedewerkers als de instellingen waar wij mee samenwerken en zijn 24/7 bereikbaar voor vragen en overleg.


Update 25 maart

In de afgelopen dagen zijn wij nóg scherper gaan kijken naar hoe we omgaan met het coronavirus in relatie tot onze zorgmedewerkers en de zorglocaties waar we mee samenwerken. We zien dat we op verschillende niveaus goed met elkaar schakelen en dat geeft veel vertrouwen.

Richtlijnen voor onze zorgmedewerkers
We volgen de richtlijnen van het RIVM die zijn opgesteld voor professionals in de zorg, buiten ziekenhuizen. U kunt ze hier online lezen. In hoofdlijnen betekent dit voor onze medewerkers:

 • Hou je strikt aan de gestelde hygiënevoorschriften.
 • Ben je fit? Dan werk je.
 • Ben je verkouden én heb je koorts? Dan blijf je thuis.
  • Ben je na je klachten 24 uur klachtenvrij, dan mag je weer gaan werken.
 • Is er aantoonbaar iemand in jouw buurt die het coronavirus heeft?
  • Heb je zelf geen klachten? Dan kan je uitsluitend na overleg met je zorgmanager aan het werk.
  • Heb je klachten? Dan blijft je thuis.
  • Twijfel je? Dan overleg je met jouw zorgmanager.

Onze medewerkers houden zich aan deze richtlijnen en uiteraard worden zij daarnaast ook continu proactief op koorts, griepverschijnselen gescreend.

Hygiëne- en beschermingsmiddelen
Daar waar het kan en waar dit ook écht nodig is, brengen wij op een veilige manier extra ondersteunende hygiëne- of beschermingsproducten langs. We stemmen dit af met onze contactpersoon binnen een instelling. Wij hebben net als iedere andere organisatie op dit moment geen grote voorraden, maar we zijn hiervoor wel 24/7 lokaal aan het schakelen met leveranciers. Wij voelen ons moreel verplicht om hierin een beroep te doen op ons grote netwerk en zodoende te ondersteunen.

Inzet en beschikbaarheid
Voor de maand april zijn we bezig om onze kernteams en zorgprojecten nóg steviger neer te zetten. Exact zoals u van ons gewend bent. Wij zien een toeloop van nieuwe (gediplomeerde) zorgmedewerkers, dus we kunnen in april zelfs méér voor instellingen betekenen dan we in eerste instantie hadden verwacht. Juist door in maart bewust een stap terug te doen, zien we dat we nu een relatief laag ziekteverzuim hebben met nog enige reserve capaciteit. We gaan hier terughoudend mee om, zodat we instellingen ook in urgente situaties kunnen blijven ondersteunen. Daarnaast kijken we creatief en vanuit ‘samen 100%’ naar een mate van exclusiviteit van onze zorgmedewerkers binnen locaties.

Wij houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten en handelen waar en wanneer dit nodig is. Wij zijn ervan overtuigd dat we deze crisis zullen overwinnen door vanuit rust en reflectie beleid te maken en te zorgen voor gezonde en fitte medewerkers. Zo kunnen wij onze visie en passie blijven volgen en doen waar u en wij samen zo goed in zijn: de beste zorg verlenen aan cliënten met een uitdaging. Wij staan hiervoor dag en nacht paraat.


Update vrijdag 20 maart

Onze directeur Hans Dons vertelt in bovenstaande video hoe Careflex omgaat met de huidige situatie. Onze focus ligt hierin op de primaire zorg én op gezonde medewerkers.


Update dinsdag 17 maart

Na de eerste periode van het coronavirus in ons land en in de Nederlandse zorg én de stapsgewijze uitbreiding van maatregelen, gaan ook wij een stap verder met ons beleid. Het kantoor van Careflex is dicht en we hebben verschillende crisisteams die in een hybride vorm op andere plekken het werk voortzetten. We hebben interne maatregelen genomen en zorgmedewerkers hierover intensief geïnformeerd, onder andere over hulp en (na)zorg bij problemen, ziekte en crisisgevallen.

Careflex werkt reeds voor 80% met kernteams en zorgprojecten. Dit betekent dat de zorg die wij leveren al heel vaak gecompartimenteerd is. Oftewel, dezelfde medewerkers werken op dezelfde zorglocaties. Wij zien op dit moment een spanningsveld tussen zorgmedewerkers die essentieel zijn in de primaire zorg versus het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Voor ons is daar eigenlijk maar één echt goede oplossing voor: zorgen dat er in de zorg gezónde professionals werken. Dit is waar wij nu vol op inzetten.

Natuurlijk houden wij bij Careflex de richtlijnen aan van het RIVM en de overheid. Daarnaast screenen wij onze medewerkers op griepverschijnselen en koorts. Aanvullend treffen we maatregelen indien een medewerker aantoonbaar in contact is geweest met een corona patiënt. Tot slot zien wij als werkgever een grote verantwoordelijkheid in het zo gezond mogelijk houden van onze medewerkers. Dit doen we door ze voor te lichten en te sturen op (zelf)hygiëne, sociale afstand, beschermingsmiddelen en een vitaal leven.

Om ons heen komt de maatschappij tot stilstand en iedere avond horen wij allemaal de veelal verontrustende berichten in de media. Toch gaan onze zorghelden de volgende dag hun voordeur weer uit en lopen ze de werkvloer op om kwetsbare mensen te begeleiden.  Wij maken een diepe buiging voor ál deze zorgmedewerkers, binnen Careflex én daarbuiten.

Samen met onze Careflexers continueren wij ten eerste de lopende zorgprojecten en vullen wij daarnaast waar mogelijk nieuwe zorgaanvragen in.
Bent u een zorgpartner van de Careflex Zorg Groep en heeft u vragen? Schroom niet en neem contact met ons via uw contactpersoon of 076 513 84 84


Update zondag 15 maart

Careflex neemt uiteraard ook verschillende preventieve maatregelen om verspreiding van het corona virus zo goed mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat we alle aanwijzingen van het RIVM en onze zorgpartners zullen aanhouden. Ook bij Careflex ligt de volledige focus op het leveren van primaire zorg. Wij informeren onze medewerkers continu, stellen alle trainingen en overlegvormen uit en coachgesprekken voeren wij digitaal.

Naast deze maatregelen roepen wij een ieder op om rust te bewaren, de situatie te accepteren en met vertrouwen de toekomst in te gaan. Juist het kunnen vertrouwen op de continuïteit van primaire zorg is essentieel voor de cliënten die afhankelijk zijn van begeleiding.

In de 2e helft van de maand maart bestaat de kans dat Careflex haar focus meer zal richten op het nakomen van reeds toegezegde cliëntzorg en daarmee terughoudender kan zijn bij het invullen van nieuwe zorgaanvragen. Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan mocht u aan specifieke zorgprojecten of -vragen binnen uw zorginstellingen prioriteit willen geven. Voor de maand april werken we voortvarend om alle lopende zorgvragen en projecten te borgen. Careflex is en blijft 24/7 voor u bereikbaar.


Blog Diana Giljam: Verbinden

Verbinden  

Verbinden is een woord van deze tijd. Je hoort het vaak, zeker in zorgland.
Maar wat is verbinden nu eigenlijk?
Als je de theorie erop na slaat, dan staat verbinden voor ‘aan elkaar vastmaken’ of ‘in samenhang brengen’. Hoe vertalen we deze definities naar leiding geven? Ik neem je graag mee in mijn zienswijze op verbinden in relatie tot leidinggeven en hoe ik dit in mijn werk als teamleider in de zorg toepas 

Het verbinden van medewerkers om de teamsamenwerking te optimaliseren, het verbinden van medewerkers aan cliënten en/of verwanten, het strategische jaarplan van de organisatie verbinden met de werkvloer met als hoofddoel “de beste zorg voor de cliënt”. Verbinden is geen kwestie, om in moderne taal te blijven, van een lijntje houden. Het is (veel) meer dan dat. Als teamleider zie ik het als mijn hoofdtaak (naast de cijfermatige kant van de job) om “mensen aan elkaar vast te maken” of “mensen samen te brengen  

Bij een team van medewerkers heeft iedere medewerker zijn of haar eigen intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is de motivatie van binnenuit om te presteren. Uit nieuwsgierigheid, door de behoefte iets nieuws te willen leren of door status. Mijn overtuiging is dat intrinsieke motivatie bij zorgprofessionals nadrukkelijk aanwezig is. Het zorgen voor anderen, dat zit in je DNA. Zorgprofessionals zijn dus van binnenuit gedreven om het beste te doen voor de ander.  

Ondanks, of wellicht dankzij, deze intrinsieke motivatie ontstaat er soms weerstand. Bij individuen en/of bij teams. Verbinden werkt bij weerstand. Door de grote intrinsieke motivatie van zorgprofessionals is weerstand zelden een kwestie van de hakken in het zand zetten, puur om iemand dwars te zitten. Mijn overtuiging is dat weerstand voortkomt uit angst die horen bij de basisbehoeften die we als mens en zorgprofessional hebben. Als teamleider herken en erken ik deze angsten 

 • Behoefte; succes, goed functioneren Angst; falen 
 • Behoefte; vrijheid, autonomie Angst; beperking 
 • Behoefte; erbij horen, samenwerking Angst; isolement 
 • Behoefte; harmonie Angst; conflict 
 • Behoefte; iets waardevol behouden Angst; verlies 

 Om deze behoeften en angsten boven water te krijgen in het licht van leiding geven of verandering, verbind ik mezelf met de zorgprofessionals. In die verbinding geef ik medewerkers het vertrouwen en de vrijheid om eigen keuzes te maken om een doel te kunnen bereiken. Ik deel oprechte complimenten uit en faciliteer persoonlijke groei. Door leuke uitjes en teambijeenkomsten creëer ik saamhorigheid en openheid.  

 Ik geloof dat verbinden op deze manier bijdraagt aan de basisbehoeften van zorgprofessionals en je als organisatie de gewenste doelen bereikt.  

 Diana Giljam is met 15 jaar ervaring een doorgewinterde zorgprofessional. Als teamleider is zij nu werkzaam bij Careflex Zorgprofessionals, onderdeel van Careflex Zorg Groep. Diana weet, met haar zorgachtergrond, als geen ander dat de directe zorg haar in de corona tijd hard nodig heeftDaarom zet zij zich momenteel als begeleider in voor de cliënten. Haar blog over verbinden is nu meer dan ooit van meerwaarde. 


Veiligheid op afstand

Veiligheid op afstand

Gezinnen waarin ook vóór de coronacrisis al veel ruzies en spanningen waren is de huidige situatie extra uitdagend. De kans op huiselijk geweld en onveiligheid wordt hier nog groter, er hoeft maar weinig te gebeuren voordat de vlam in de pan slaat 

Normaliter zijn hulpverleners bij deze gezinnen aanwezig om te ondersteunen en escalatie te voorkomen. Maar nu kunnen deze hulpverleners niet fysiek aanwezig zijn.  

Hoe kan je in deze situatie als betrokken hulpverlener, bezorgde buurman, tante of schooljuf in deze situatie een gezin toch nabijheid bieden en helpen voorkomen dat spanningen escaleren? Een aantal tips: 

 • Zoek en hou contact! Zo hou je vinger aan de pols wat er speelt en gebeurt. Steun en contact is enorm belangrijk en zorgt ervoor dat stress afneemt; 
 • Bied structuurhelp mee om een vast dagritme binnen een gezin aan te brengen. Draag actief ideeën aan voor dagbesteding en neem ook contactmomenten op in het dagritme;  
 • Maak veiligheidsafspraken met het hele gezin over wat ze kunnen doen als spanningen oplopen;
  Wie gaat naar welke ruimte als het mis dreigt te gaan en voor hoe lang? 

Waar of naar wie kunnen kinderen toe als het onveilig lijkt te worden? 

Zorg ervoor dat familieleden allemaal iemand hebben waar ze contact mee kunnen hebben om te bespreken hoe het gaat. 

 Schakel zelf ook hulp in als je twijfelt of de veiligheid binnen het gezin in gevaar is. Samen houden we het veilig en gezond.  

 Meer weten? Lees hier het uitgebreide artikel Over corona en wat je wél kunt doen Over corona en wat je wél kunt doen


Bekijk hier de video: Trek aan de bel

Trek aan de bel 

Het coronavirus zorgt voor meer spanning bij iedereen. We zitten samen thuis, we zijn onzeker over zaken als werk en gezondheidDeze situatie maakt ons kwetsbaar en zorgt voor verhoogde stress en frustratie. Dit kan soms zelfs leiden tot geweld. Wat kan je doen als dit allemaal niet meer lukt en jij te maken hebt met een partner die jou mishandelt? Hoe voorkom je nieuw geweld?  

Structuur, ontspanning en afspraken 

Structuur aanbrengen in de dag helpt enorm, geeft duidelijkheid en biedt houvast. Spreek af wie wat doet in huis, maak een dagplanning en bouw rustmomenten in, zodat je allemaal ook even kan ontspannen. Daarnaast is het goed om, op een moment dat jullie beiden rustig zijn, afspraken te maken wat je kan doen als een ruzie uit de hand dreigt te lopen.  

Nieuw geweld voorkomen met een time-out  

Bij een emmer die voor meer dan de helft vol is, lukt het steeds minder goed om nog helder na te denken. Je hebt dan een pauze nodig. Een time-out van twee uur is een effectieve en veilige manier om een escalatie te voorkomen. Zo doe je dat:  

 • Spreek vooraf af dat je een time-out mag inzetten. Spreek af dat deze time-out twee uur mag duren. Twijfel niet te lang voordat je een time-out aanvraagt. Beter te vroeg dan te laat
 • Ga meteen naar een andere ruimte. Het is belangrijk om van te voren af te spreken waar jij en je partner in zo’n situatie apart van elkaar kunnen zijn. 
 • Respecteer altijd een aanvraag voor een time-out. Protesteer nooit en laat de ander weggaan. 
 • Benoem een time-out nooit negatief. Het is geen “weglopen”, “verliezen” of “slap”. Het is juist heel goed om hiermee te voorkomen dat er ruzie ontstaat. Dus zeg gewoon “oké”.  
 • Bedenk van tevoren een paar activiteiten die je tijdens een time-out kunt doen. Bijvoorbeeld: fietsen, wandelen, schilderen, lezen, computeren, etc. Het moet een ontspannende activiteit zijn.  
 • Gebruik geen verdovende middelen, zoals alcohol of wiet, om rustig te worden. Door het gebruik daarvan heb je minder controle over jezelf. Daardoor is het risico groot dat je juist sneller ruzie maakt of zelfs geweld gebruikt.  
 • Bedenk je het laatste half uur van de time-out hoe jij op een goede en opbouwende manier weer in gesprek kunt gaan. Doe dit allebei, zowel degene die de time-out vroeg als de ander.  

Wat doe je als het niet lukt?   

Een time out helpt goed tegen het voorkomen van een ruzie. Maar het is niet gemakkelijk. Je moet erg streng zijn voor jezelf en je aan de afspraken houden. Schakel hulp in als het bij één van jullie niet lukt. Praten helpt, dus zorg voor een vertrouwenspersoon bij wie je terecht kan en tegen wie je eerlijk en oprecht kan en durft te zijn. Bel vrienden of ga ergens logeren als dat kan. Geweld kun je beter voorkomen dan genezen. Heb je geen vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met Veilig Thuis: tel. 0800-2000. In geval van nood bel je 112.  

 Uitgebreider advies om ruzie en geweld te voorkomen lees je in het document Partnergeweld in tijden van corona

 

 


Bekijk hier de video: Samen sterk

De huidige coronacrisis met alle maatregelen zijn begrijpelijk om het virus een halt toe te roepen. Maar scholen, sportclub en opvang die beperkt open zijn of zelfs helemaal dicht, maakt het dagelijkse leven voor velen best ingewikkeld. Wat doe je als je kinderen wekenlang niet echt weg kunnen? Dat kan een flinke uitdaging zijn. Zeker als het thuis onrustig is. Als er thuis veel ruzies en spanningen zijn. Veel stress over tekort aan geld, wc papier of andere zaken. Wat als je juist elke schooldag zo blij was wanneer je kind op school zat, zodat je zelf even je rust kon pakken? Hoe kan je dan deze periode doorkomen? Wat kan je zelf doen om de weken samen thuis zo soepel mogelijk te laten verlopen en te zorgen dat het thuis veilig blijft?


Structuur is belangrijk

‘Kinderen hebben structuur nodig’ is wat je vaak hoort, maar ook volwassenen zijn gebaat bij structuur. Structuur geeft namelijk rust, duidelijkheid en een gevoel van controle. Deze controle maakt het leven duidelijk en voorspelbaar. Door de herhaling weet je wat er gaat komen. Dit geeft overzicht en je weet wat er van je verwacht wordt. Doordat dit zelfvertrouwen en rust geeft, hebben kinderen de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. Als alle dagelijkse handelingen vertrouwd zijn, kan het kind zijn energie richten op groei en ontwikkeling.

Bied kaders
Het is bijna onmogelijk om kinderen aan hetzelfde schema te houden als tijdens de schooldagen. Maar wat wel kan helpen is om je kind bepaalde kaders te bieden. Bijvoorbeeld:
• Een dagschema
• Altijd dezelfde tijden voor pauzes
• Duidelijke afspraken over schermtijd
• Huishoudelijke taken verdelen
Wat helpt is om dit dagschema op een zichtbare plek in huis te plakken. Op de kast, koelkast, kamerdeur of bij de eettafel. Hiermee geef jij je kind en jezelf houvast voor wat hij/zij kan verwachten en ook wat er van hem/haar wordt verwacht.

Maak afspraken
In deze periode zit je vaker bij elkaar. Hierdoor kan er thuis zomaar meer stress, ruzie of andere spanningen zijn. Het kan zo zijn dat er soms zelfs geslagen wordt. Dit wil je voorkomen en dit kun je doen door afspraken met elkaar te maken:
• Bespreek de dag. Dit doe je aan het begin en aan het einde van de dag. Stel een aantal vragen: Hoe ziet de dag er uit? Waar moet op gelet worden? Hoe de dag is verlopen? Wat is gelukt en ging goed? Wat zou morgen beter moeten?
• Ventileren. Zorg ervoor dat iedereen iemand heeft om te kunnen ventileren. Je zit momenteel vaker bij elkaar dus bel eens iemand om te vertellen hoe het met je gaat en waar je last van hebt.
• Een eigen plek. Geef jezelf en de kinderen een plek waar je iets voor jezelf kunt doen en accepteer deze ruimte. Zorg ervoor dat iemand even op zichzelf kan zijn en zich terug kan trekken.
• Veiligheid. Opgelopen spanning kan tot onveilige situaties leiden. Maak daarom afspraken met naasten. Waar jij en/of je kind terecht kunnen als het uit de hand loopt. Je kunt, wanneer er dreiging van geweld is, ook altijd Veilig Thuis bellen om te overleggen en mee te denken over de veiligheid. Dit kan ook anoniem.
Gaat het nu echt mis? Bel de politie!

Download hier de PDF van dit artikel


Gebruik persoonlijke beschermings-middelen

Goed gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheid en bescherming van de hulpverleners in het werkveld is een belangrijk onderdeel van zorg bieden. In de huidige tijd vraagt de veiligheid om persoonlijke, beschermende materialen. Het is van groot belang om zorgvuldig met beschermingsmiddelen te werken en de kans op besmetting daarmee te minimaliseren. Hoe hoort dit? In deze instructie staan de stappen beschreven voor het veilig aandoen en afnemen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Veiligheid controleren voor gebruik:

 1. Was uw handen grondig of gebruik desinfecterende gel voordat u de materialen gaat controleren (voor een goede instructie omtrent handen wassen, bekijk dit instructiefilmpje).
 2. Controleer of de verpakking waarin uw beschermingsmiddelen zitten niet al reeds aangebroken is.
 3. Haal beschermende brillen, mondkapjes en beschermende overalls uit afgesloten verpakkingen.
 4. Controleer voor gebruik de materialen op scheuren of andere gebreken.


INSTRUCTIE AANBRENGEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN


INSTRUCTIE UITTREKKEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Samen zorgen wij voor veiligheid. Take Care!

Download de instructie hier als PDF

 

 


Zuidwester en Careflex Zorg Groep tekenen voor samenwerking

Zuidwester en Careflex Zorg Groep tekenen voor samenwerking

Na een aantal jaren van intensieve samenwerking tussen Zuidwester en Careflex Zorg Groep, wordt deze nu gecontinueerd en vastgelegd in een vernieuwde zorgovereenkomst. Voor Careflex wederom een belangrijke stap die gezet wordt ter bevordering van de continuïteit van zorg en hun manier van werken.

Afgelopen donderdag 5 maart tekende directeur Hans Dons van Careflex Zorg Groep B.V. tijdens het officiële tekenmoment de papieren om de samenwerking te bezegelen. Hans Dons: “Uiteraard teken ik deze overeenkomst namens alle Careflexers die in verleden en toekomst een bijdrage leveren aan de zorgverlening bij Zuidwester. Wij kijken ernaar uit om deze weg samen verder in te gaan. Samen maken wij de zorg”.

Waarom kiest Zuidwester voor deze samenwerking?
Voorheen werkte Zuidwester met verschillende partijen samen en hierdoor waren afspraken en tarieven soms onoverzichtelijk. Met de nieuwe vaste samenwerkingen komt hier verandering in. Zuidwester selecteerde naast Careflex Zorg Groep ook 4 uitzendorganisaties. Careflex zal zich van de 5 partijen, als volwaardige zorgverlener die zij zijn, bij Zuidwester specifiek inzetten voor de complexe zorgprojecten die extra aandacht en expertise vragen.

Door deze nieuwe samenwerking verwacht Zuidwester vanaf nu nog beter de juiste medewerker op de juiste locatie te kunnen inzetten. Ze zien het als een waardevolle verdieping op de relatie tussen Zuidwester en de dienstverleners. Doordat de afspraken zijn vastgelegd, kunnen zij ervoor zorgen dat deze worden nageleefd. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de kwaliteit van zorg.

Hans Dons: "wij zijn er enorm trots op dat Zuidwester ons als de juiste partij ziet voor deze unieke rol als zorgverlener voor hun complexe zorgprojecten. Onze mensen staan klaar om de zorg te leveren die een deel van hun cliënten met extra uitdagingen zo hard nodig heeft".


Anders leren kijken, anders leren werken

Anders leren kijken, anders leren werken – technologische en sociale innovaties in de zorg
Operationeel directeur Freek Peters blikt terug én vooruit:

“Bestaande problemen los je niet op met bestaande oplossingen." Dat was de belangrijkste reden voor een Inspiratiedag van Careflex Zorgprofessionals, onderdeel van Careflex Zorg Groep, bij de Technische Universiteit in Eindhoven. Samen met het Radboud, onze teamleiders, ambulant professionals en gedragswetenschappers hebben wij ons laten meenemen in de wereld van technologische en sociale innovaties.

Jeugdzorg anno 2020
De hoeveelheid jeugdzorg neemt toe. Dat is niet plots sinds de transitie in 2015 maar het is een jarenlange ontwikkeling. Het onderscheid tussen opvoeding en het formele jeugdzorgcircuit vervaagt, waardoor er onder andere een groter beroep op onze jeugdzorgprofessionals en de sector wordt gedaan. In meer of mindere mate gaat dit natuurlijk ook op voor de andere onderdelen van de care, zoals de ggz, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Wouter Bos sprak zich laatst op een congres al uit over de haalbaarheid van het toevoegen van 125.000 arbeidskrachten in de zorg. Als het technisch al haalbaar is, dan is het de vraag of je het uit het oogpunt van betaalbaarheid moet willen. Wat dat betreft is de potentie van innovatie enorm.

Innovatie en Careflex
Careflex Zorgprofessionals werkt reeds 8 jaar in het ambulante jeugdkader. Ook focussen we ons sinds 1 januari jl. op de detachering van teamleiders en gedragswetenschappers. In de kern moeten onze professionals zelfstandig een caseload kunnen draaien, een team aan kunnen sturen of coachen, een behandelprogramma draaien of diagnostiek oppakken. Maar we willen meer dan dat. Vanuit de gedachte van Samen 100% willen we, samen met onze zorgpartners, zoeken naar oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit en/of efficiency van de zorg of ondersteuning die onze zorgpartners dagelijks leveren.

Gekscherend is het uiteraard niet de bedoeling om naar iedere zorgpartner een robot mee te nemen en te kijken hoe we die robot zo optimaal mogelijk kunnen inzetten. Het is ook vooral de bedoeling om de verbeter mindset van onze zorgprofessionals dusdanig te prikkelen dat zij in staat zijn om binnen de detachering vernieuwende oplossingen of ideeën aan te reiken waar onze zorgpartners duurzaam profijt bij hebben.

Wat heeft de eerste Inspiratiedag ons gebracht?
De eerste inspiratiedag heeft onze zorgprofessionals een spiegel voorgehouden en het potentieel van innovatie getoond. De spiegel had betrekking op de mate waarin we empirisch te werk gaan in het ambulante speelveld. Natuurlijk hebben we een SKJ-registratie en werken we met methodieken. Maar hoe objectief is onze verslaglegging nu en hoe kunnen we deze verslaglegging efficiënter doen om de administratieve last te beperken? Kunnen we datamining inzetten om tot betere risicoprofilering van gezinnen te komen?

Wat ons echt heeft wakker geschud is de toegevoegde waarde van Virtual Reality. Als je in een fictieve situatie terecht komt waarin je in de rol van 8-jarig jongetje huiselijk geweld ervaart van je ouders onderling, dan is deze beleving zoveel sterker dan welk rollenspel of casuïstiekbespreking dan ook. Deze beleving raakt de kern van ons werk als ambulant professional.

Kortom, technologische en sociale innovaties in de zorg geven ons de mogelijkheid om breder te kijken naar mogelijke oplossingen in ons dagelijkse werk”.