Trek aan de bel 

Het coronavirus zorgt voor meer spanning bij iedereen. We zitten samen thuis, we zijn onzeker over zaken als werk en gezondheidDeze situatie maakt ons kwetsbaar en zorgt voor verhoogde stress en frustratie. Dit kan soms zelfs leiden tot geweld. Wat kan je doen als dit allemaal niet meer lukt en jij te maken hebt met een partner die jou mishandelt? Hoe voorkom je nieuw geweld?  

Structuur, ontspanning en afspraken 

Structuur aanbrengen in de dag helpt enorm, geeft duidelijkheid en biedt houvast. Spreek af wie wat doet in huis, maak een dagplanning en bouw rustmomenten in, zodat je allemaal ook even kan ontspannen. Daarnaast is het goed om, op een moment dat jullie beiden rustig zijn, afspraken te maken wat je kan doen als een ruzie uit de hand dreigt te lopen.  

Nieuw geweld voorkomen met een time-out  

Bij een emmer die voor meer dan de helft vol is, lukt het steeds minder goed om nog helder na te denken. Je hebt dan een pauze nodig. Een time-out van twee uur is een effectieve en veilige manier om een escalatie te voorkomen. Zo doe je dat:  

  • Spreek vooraf af dat je een time-out mag inzetten. Spreek af dat deze time-out twee uur mag duren. Twijfel niet te lang voordat je een time-out aanvraagt. Beter te vroeg dan te laat
  • Ga meteen naar een andere ruimte. Het is belangrijk om van te voren af te spreken waar jij en je partner in zo’n situatie apart van elkaar kunnen zijn. 
  • Respecteer altijd een aanvraag voor een time-out. Protesteer nooit en laat de ander weggaan. 
  • Benoem een time-out nooit negatief. Het is geen “weglopen”, “verliezen” of “slap”. Het is juist heel goed om hiermee te voorkomen dat er ruzie ontstaat. Dus zeg gewoon “oké”.  
  • Bedenk van tevoren een paar activiteiten die je tijdens een time-out kunt doen. Bijvoorbeeld: fietsen, wandelen, schilderen, lezen, computeren, etc. Het moet een ontspannende activiteit zijn.  
  • Gebruik geen verdovende middelen, zoals alcohol of wiet, om rustig te worden. Door het gebruik daarvan heb je minder controle over jezelf. Daardoor is het risico groot dat je juist sneller ruzie maakt of zelfs geweld gebruikt.  
  • Bedenk je het laatste half uur van de time-out hoe jij op een goede en opbouwende manier weer in gesprek kunt gaan. Doe dit allebei, zowel degene die de time-out vroeg als de ander.  

Wat doe je als het niet lukt?   

Een time out helpt goed tegen het voorkomen van een ruzie. Maar het is niet gemakkelijk. Je moet erg streng zijn voor jezelf en je aan de afspraken houden. Schakel hulp in als het bij één van jullie niet lukt. Praten helpt, dus zorg voor een vertrouwenspersoon bij wie je terecht kan en tegen wie je eerlijk en oprecht kan en durft te zijn. Bel vrienden of ga ergens logeren als dat kan. Geweld kun je beter voorkomen dan genezen. Heb je geen vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met Veilig Thuis: tel. 0800-2000. In geval van nood bel je 112.  

 Uitgebreider advies om ruzie en geweld te voorkomen lees je in het document Partnergeweld in tijden van corona